Thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật của công ty TNHH, công ty cổ phần

Trong quá trình hoạt động, công ty TNHH cũng như công ty cổ phần do nhu cầu kinh doanh sẽ có những thay đổi về địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, người đại diện theo pháp luật,… Theo đó, khi thay đổi người đại diện theo pháp luật, công ty phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp với Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư nơi công ty đặt trụ sở chính và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

1/ Hồ sơ cần thiết đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật của công ty

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 50 (Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp) thì hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH, công ty cổ phần bao gồm các giấy tờ sau đây:

– Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

– Bản sao chứng thực giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới;

– Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật; nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp.

2/ Các bước để đăng ký thay đổi đại diện theo pháp luật của công ty TNHH, công ty cổ phần

2.1/ Chuẩn bị hồ sơ:

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH, công ty cổ phần cần những thông tin và tài liệu như sau:

– Thông tin về người đại diện theo pháp luật mới của doanh nghiệp;

– Bản sao chứng thực Giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật mới.

– Trường hợp nộp đơn thông qua người thứ ba thì cần Giấy ủy quyền nộp và nhận hồ sơ từ Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Văn phòng sẽ tư vấn và gửi phiếu yêu cầu cung cấp thông tin qua email/ zalo để khách hàng cung cấp, dựa trên những thông tin đã cung cấp từ khách hàng để soạn bộ hồ sơ hoàn chỉnh trong vòng 1-2 ngày.

2.2/ Nộp hồ sơ:

Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH, công ty cổ phần được nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở theo phương thức hình thức trực tuyến qua tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc chữ ký số công cộng. Trong vòng 03 ngày (làm việc) kể từ ngày nộp hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH, công ty cổ phần và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *