Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, do nhu cầu thực tế cũng như các lý do khách quan mà doanh nghiệp phải thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp. Căn cứ vào quy định của Luật doanh nghiệp 2020, khi doanh nghiệp đổi địa chỉ trụ sở chính thì cần phải tiến hành thủ tục nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp với Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

1/ Hồ sơ cần thiết đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 47 (Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp) thì hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp bao gồm các giấy tờ sau đây:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

– Quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh về việc đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp,

– Nghị quyết và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp,

– Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp.

2/ Các bước để đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp

2.1/ Chuẩn bị hồ sơ:

Thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp cần những thông tin và tài liệu như sau:

– Thông tin về địa chỉ trụ sở mới của doanh nghiệp;

– Trường hợp nộp đơn thông qua người thứ ba thì cần Giấy ủy quyền nộp và nhận hồ sơ từ Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang quận, huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi đặt trụ sở chính dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, thì trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính với Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư thì doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với Cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế căn cứ vào Khoản 1 Điều 47 (Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp).

Văn phòng sẽ tư vấn và gửi phiếu yêu cầu cung cấp thông tin qua email/ zalo để khách hàng cung cấp, dựa trên những thông tin đã cung cấp từ khách hàng để soạn bộ hồ sơ hoàn chỉnh trong vòng 1-2 ngày.

2.2/ Nộp hồ sơ:

Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp được nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh theo phương thức hình thức trực tuyến qua tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc chữ ký số công cộng. Trong vòng 03 ngày (làm việc) kể từ ngày nộp hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo địa chỉ trụ sở mới nếu thực hiện đầy đủ các thủ tục với Cơ quan thuế theo đúng quy định theo Khoản 3 Điều 47 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *