THỦ TỤC SỬA ĐỔI ĐƠN ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Chủ đơn khi đăng ký kiểu dáng công nghiệp sẽ được Cục Sở Hữu Trí Tuệ ghi nhận bằng số biên nhận. Trong quá trình thẩm định hình thức, tức là trước khi Cục Sở Hữu Trí Tuệ ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc Quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở Hữu Trí Tuệ sửa đổi đơn.

1/ Hồ sơ cần thiết:

Hồ sơ sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp bao gồm:

– Tờ khai đơn đăng ký sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp;

– Giấy ủy quyền nếu nộp đơn thông qua đại diện sở hữu công nghiệp;

– Tài liệu pháp lý chứng minh việc sửa đổi (bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân,…)

2/ Thời hạn xem xét đơn yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp: 3- 4 tháng kể từ ngày nộp đơn hợp lệ.

Sau khi thủ tục sửa đổi đơn đăng ký hoàn tất, đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp sẽ được thẩm định tiếp nội dung theo quy định.

Theo đó, thủ tục sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được đưa ra rất cần thiết để chủ đơn có thể chủ động điều chỉnh những nội dung cần thiết để quá trình thẩm định đơn của Cục Sở Hữu Trí Tuệ được thuận lợi hơn.

Tham khảo bài viết: THỦ TỤC SỬA ĐỔI ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *