Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thay đổi thông tin về tên, địa chỉ, thay đổi chủ sở hữu (chuyển dịch quyền sở hữu do thừa kế, kế thừa, sáp nhập, chia tách, hợp nhất,…), khi đó Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cũng cần được cập nhật cho thống nhất với thông tin mới thay đổi của chủ sở hữu.

1/ Sửa đổi văn bằng bảo hộ: Căn cứ vào Điều 97 (Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH Luật sở hữu trí tuệ 2005), và Nghị định số 01/2007/NĐ-CP hướng dẫn thi hành nghị định số 103/2006/NĐ -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, chủ sở hữu có quyền yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là:

– Thay đổi, sửa chữa thiếu sót liên quan đến tên và địa chỉ của tác giả, chủ văn bằng bảo hộ;

– Sửa đổi bản mô tả tính chất, chất lượng đặc thù, khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý; sửa đổi quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

Vậy thủ tục sửa đổi được tiến hành cụ thể theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ như sau:

2/ Hồ sơ cần thiết:

– Tờ khai sửa đổi, bổ sung văn bằng bảo hộ (theo mẫu 01-SĐVB quy định tại Phụ lục C của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN);

– Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;

– Tài liệu xác nhận việc thay đổi tên, địa chỉ;

– Tài liệu chứng minh việc thừa kế, kế thừa, sáp nhập, chia, tách, hợp nhất, liên doanh, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi loại hình kinh doanh hoặc theo quyết định của Tòa án hoặc của các cơ quan có thẩm quyền khác (nếu có);

– Giấy ủy quyền (trường hợp nộp đơn thông qua đại diện sở hữu công nghiệp).

3/ Quy trình xử lý đơn:

Sau khi Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận đơn đăng ký sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thẩm định đơn.

Theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN, thời gian xử lý đơn yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ là 01 tháng kể từ thời điểm nộp đơn.

Tuy nhiên, trên thực tế, thời hạn này có thể được rút ngắn hoặc kéo dài tùy thuộc vào số lượng đơn liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ tại thời điểm yêu cầu sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Thông thường thời gia xét nghiệm đơn trong khoảng 02-04 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Đăng ký sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là một thủ tục rất cần thiết đối với chủ sở hữu vì việc thay đồi thông tin khi kinh doanh là điều khó tránh khỏi. Thủ tục này giúp cho chủ sở hữu linh hoạt hơn trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *