Thủ tục mở quầy thuốc tây năm 2021

Căn cứ Luật Dược năm 2016 thì quầy thuốc tây là một trong các cơ sở kinh doanh dược (ngoài ra nhà thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền cũng được gọi là cơ sở kinh doanh dược). Trước khi đi vào hoạt động kinh doanh thuốc, quầy thuốc phải có Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Theo đó, tổ chức, cá nhân muốn thành lập quầy thuốc tây phải đáp ứng được các điều kiện nhất định như sau:

(1) Thứ nhất, quầy thuốc phải có địa điểm, khu vực bảo quản, trang thiết bị bảo quản, tài liệu chuyên môn kỹ thuật đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.

(2) Thứ hai, quầy thuốc phải có nhân sự đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.

(3) Thứ ba, người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của quầy thuốc phải có chứng chỉ hành nghề dược được cấp tương ứng với các điều kiện sau đây:

– Có một trong các văn bằng sau: Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc trung cấp ngành dược.

– Có 18 tháng thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.

Sau khi đáp ứng đủ các điều kiện trên, tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược theo quy định.

Tổ chức, cá nhân xem chi tiết hướng dẫn thủ tục mở quầy thuốc tây năm 2020 TẠI ĐÂY.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *