Thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo hệ thống Madrid

Hệ thống Madrid là con đường giúp các cá nhân, doanh nghiệp đăng ký quốc tế nhãn hiệu đến các nước chỉ định bảo hộ nhãn hiệu của mình dễ dàng, tiết kiệm và linh hoạt hơn. Hệ thống Madrid cũng như pháp luật của từng quốc gia có quy định rất cụ thể về quy trình cũng như thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo hệ thống này.

1/ Hồ sơ cần thiết:

– Tờ khai yêu cầu đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam (theo Mẫu 06-ĐKQT theo Phụ lục C ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TT-BKHCN).

– Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu;

– Danh sách các nước cần bảo hộ nhãn hiệu;

– Danh mục sản phẩm/ dịch vụ cần đăng ký;

– Mẫu nhãn hiệu đăng ký;

– Bản photo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Giấy ủy quyền (trường hợp nộp đơn thông qua Đại diện sở hữu công nghiệp);

– Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác;

– Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;

– Bản sao Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cơ sở (áp dụng đối với trường hợp nộp đơn theo Nghị định thư Madrid).

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cơ sở (áp dụng đối với trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận tại nước sở tại).

– Bản cam kết sẽ sử dụng nhãn hiệu tại các nước yêu cầu đăng ký bảo hộ (nếu chỉ định vào các quốc gia Ireland, Singapore, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ).

2/ Quy trình đăng ký quốc tế nhãn hiệu:

– Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu được nộp cho Văn phòng quốc tế thông qua Cục Sở hữu trí tuệ. Cục Sở hữu trí tuệ chuyển đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu cho Văn phòng quốc tế trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đủ tài liệu đơn hợp lệ theo quy định.

– Ngày Cục Sở hữu trí tuệ nhận được đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu sẽ được xem là ngày nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu trong trường hợp Văn phòng quốc tế nhận được đơn đó trong vòng 2 tháng kể từ ngày ghi trên dấu nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ. Trường hợp đơn không được người nộp đơn hoàn thiện để gửi đến Văn phòng quốc tế trong thời hạn nói trên thì ngày nhận được đơn tại Văn phòng quốc tế sẽ được coi là ngày nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu.

WIPO sẽ tiến hành thẩm định hình thức đơn, nếu hợp lệ đơn sẽ được dịch sang các ngôn ngữ khác và công bố trên công báo sở hữu công nghiệp. Sau đó, đơn đăng ký sẽ được gửi cho Cơ quan đăng ký nhãn hiệu của các quốc gia thành viên được chỉ định bảo hộ; đồng thời ấn định ngày bắt đầu tính thời hạn thẩm định nội dung là 12 tháng (theo Thỏa ước) hoặc 18 tháng (theo Nghị định thư) để các quốc gia đó xem xét.

Nếu quá thời hạn nêu trên mà WIPO không nhận được bất kỳ phản hồi nào thì nhãn hiệu mặc nhiên được coi là có hiệu lực ở các quốc gia đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *