THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI TRUNG QUỐC

Trong quá trình hoạt động kinh doanh thì các doanh nghiệp luôn muốn tìm kiếm cơ hội để mở rộng thị trường để thu được nhiều lợi nhuận. Các doanh nghiệp Việt Nam rất quan tâm đến thị trường Trung Quốc, vì Việt Nam và Trung Quốc có chung đường biên giới rất dài, là điều kiện tốt để các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào thị trường Trung Quốc.

Khi đem sản phẩm gắn với nhãn hiệu của mình ra thị trường Trung Quốc, các doanh nghiệp cần phải chú trọng đến việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Trung Quốc, để tạo ra một cơ chế bảo hộ nhãn hiệu, giúp phân biệt hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ của các chủ thể khác, tạo lợi thế cạnh tranh cũng như ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu ảnh hưởng đến uy tín, chất lượng của doanh nghiệp trên thị trường Trung Quốc. Hơn nữa, việc nhãn hiệu được bảo hộ tại thị trường Trung Quốc còn mang lại thêm nguồn thu nhập cho doanh nghiệp khi tiến hành chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu.

1/ Chủ thể đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc:

Các cá nhân hoặc pháp nhân Việt Nam có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc nếu họ có đại diện hợp pháp tại Trung Quốc. Nếu không có, đơn đăng ký nhãn hiệu phải được nộp thông qua Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp tại Trung Quốc.

2/ Cơ quan quản lý nhãn hiệu: Cục nhãn hiệu thuộc Tổng Cục quản lý hành chính công thương thuộc Quốc vụ viện là cơ quan chịu trách nhiệm về công tác đăng ký và quản lý nhãn hiệu trên phạm vi cả nước.

3/ Những dấu hiệu không đủ điều kiện bảo hộ:

– Dấu hiệu trái với chuẩn mực đạo đức hoặc trật tự công cộng;

– Từ ngữ chung và thông dụng;

– Tên gọi, cờ hiệu hoặc biểu tượng của các quốc gia, khu vực hoặc các tổ chức quốc tế;

– Dấu hiệu không có khả năng phân biệt do thiếu bằng chứng chứng minh nó đã giành được khả năng phân biệt nhờ quá trình sử dụng (secondary meaning);

– Dấu hiệu mà về cơ bản đóng chức năng là tên họ;

– Dấu hiệu về cơ bản là tên địa danh (khác với Chỉ dẫn địa lý hay Tên gọi xuất xứ);

– Dấu hiệu có thể lừa dối người tiêu dùng.

4/ Hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc:

Theo quy định thì thời hạn bảo hộ nhãn hiệu tại Trung Quốc là 10 năm kể từ ngày nộp đơn (hoặc từ ngày ưu tiên, nếu có) và có thể gia hạn hiệu lực nhiều lần, mỗi lần 10 năm. Để gia hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc, chủ sở hữu phải nộp lệ phí gia hạn.

Việc gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể nộp muộn nhưng chỉ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày hết hạn hiệu lực và chủ sở hữu phải nộp lệ phí gia hạn muộn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *