Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hiện nay là ai?

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hiện nay là Đồng chí NGUYỄN THỊ PHƯỢNG. Sau đây là tóm tắt tiểu sử của Đồng chí NGUYỄN THỊ PHƯỢNG theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ:

– Ngày sinh: 1968

– Quê quán: Hà Nội

– Học hàm học vị: Thạc sỹ Kinh tế

– Lý luận chính trị: Cao cấp

– Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

01/1991 – 11/1993: Chuyên viên Vụ Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước

11/1993 – 4/1995: Chuyên viên Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước

4/1995 – 4/2008: Phó Trưởng phòng/Trưởng phòng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước

4/2008 – 7/2011: Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước

8/2011 – 01/2012: Phó Vụ trưởng, Phụ trách Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước

01/2012 – 8/2014: Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước

8/2014 – 11/2020: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (từ tháng 8/2014); Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương (từ tháng 8/2020)

12/11/2020: Quốc hội phê chuẩn giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *