Thời gian thực hành để được cấp chứng chỉ hành nghề dược 2021

Thời gian thực hành tại cơ sở dược là một trong những điều kiện bắt buộc để cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề dược năm 2021:

1. Đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở bán lẻ thuốc

– Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc phải: Có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.

– Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của quầy thuốc: Có 18 tháng thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.

– Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của tủ thuốc trạm y tế xã: Có 01 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

– Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền: Có 01 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền.

2. Đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược và người phụ trách về bảo đảm chất lượng của cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc

– Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở sản xuất thuốc; cơ sở sản xuất vắc xin, sinh phẩm và nguyên liệu sản xuất vắc xin, sinh phẩm: Có 05 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.

– Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở sản xuất nguyên liệu làm thuốc là dược chất, tá dược, vỏ nang: Có 03 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.

– Người phụ trách về bảo đảm chất lượng của cơ sở sản xuất thuốc: Có 05 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở sản xuất thuốc hoặc cơ sở kiểm nghiệm thuốc.

– Người phụ trách về bảo đảm chất lượng của cơ sở sản xuất vắc xin, sinh phẩm: Có 05 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở sản xuất hoặc kiểm nghiệm vắc xin, sinh phẩm y tế.

– Người phụ trách về bảo đảm chất lượng của cơ sở sản xuất nguyên liệu làm thuốc là dược chất, tá dược, vỏ nang: Có 03 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc hoặc cơ sở kiểm nghiệm thuốc.

– Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược, người phụ trách về bảo đảm chất lượng của cơ sở sản xuất dược liệu: Có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.

– Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược, người phụ trách về bảo đảm chất lượng của hộ kinh doanh, hợp tác xã sản xuất dược liệu: Có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.

3. Đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc

– Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc: Có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.

– Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở bán buôn vắc xin, sinh phẩm: Có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.

– Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở bán buôn dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền: Có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.

4. Đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc

– Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc: Có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.

– Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm: Có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.

– Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền: Có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.

5. Đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc

– Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc: Có 03 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.

– Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm vắc xin, sinh phẩm: Có 03 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.

6. Đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng, thử tương đương sinh học của thuốc:

– Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng, thử tương đương sinh học của thuốc: Có 03 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp hoặc bệnh viện, viện có giường bệnh.

– Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng, thử tương đương sinh học của thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền: Có 03 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp hoặc bệnh viện, viện có giường bệnh.

7. Đối với người phụ trách công tác dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

– Người phụ trách công tác dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp hoặc bệnh viện, viện có giường bệnh.

– Người phụ trách công tác dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền: Có 02 năm thực hành chuyên môn tại bệnh viện, viện có giường bệnh có hoạt động y học cổ truyền.

8. Đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc

– Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc: Có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.

– Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo quản vắc xin, sinh phẩm: Có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *