Thời điểm người bào chữa tham gia tố tụng trong vụ án hình sự

Theo quy định tại Điều 74 Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-VPQH Bộ luật tố tụng hình sự thì  Thời điểm người bào chữa tham gia tố tụng trong vụ án hình sự là:

– Người bào chữa tham gia tố tụng từ khi khởi tố bị can.

– Trường hợp bắt, tạm giữ người thì người bào chữa tham gia tố tụng từ khi người bị bắt có mặt tại trụ sở của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra hoặc từ khi có quyết định tạm giữ.

– Trường hợp cần giữ bí mật điều tra đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia thì Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền quyết định để người bào chữa tham gia tố tụng từ khi kết thúc điều tra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *