Thời điểm cấp số định danh cá nhân

Số định danh cá nhân là dãy số tự nhiên gồm 12 số, có cấu trúc gồm 6 số là mã thế kỷ sinh, mã giới tính, mã năm sinh của công dân, mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh và 6 số là khoảng số ngẫu nhiên. Vậy thời điểm cấp số định danh cá nhân là khi nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc giải đáp thắc mắc trên.

1/ Thời điểm cấp số định danh cá nhân

Công dân được cấp số định danh cá nhân khi đăng ký khai sinh.

– Trường hợp công dân đã đăng ký khai sinh nhưng chưa được cấp số định danh cá nhân thì cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập số định danh cá nhân cho công dân theo thông tin hiện có trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

– Ngoài ra, trường hợp đã có số định danh cá nhân mà được xác định lại giới tính hoặc cải chính năm sinh thì cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập lại số định danh cá nhân cho sau khi công dân đã thực hiện việc đăng ký hộ tịch liên quan đến thông tin về giới tính, năm sinh.

2/ Thời gian cấp tài khoản định danh mất bao lâu?

Căn cứ vào Điều 17 Nghị định 59/2022/NĐ-CP đã quy định cụ thể về thời hạn giải quyết cấp tài khoản định danh điện tử. Theo đó, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan Công an có trách nhiệm giải quyết cấp tài khoản định danh điện tử trong thời hạn như sau:

– Đối với trường hợp công dân Việt Nam đã có thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chip, thời hạn cấp không quá 1 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1; không quá 3 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Trường hợp công dân Việt Nam chưa có thẻ CCCD gắn chip thì thời gian cấp là không quá 7 ngày.

– Đối với người nước ngoài, thời gian cấp không quá 1 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1; và không quá 3 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đã có thông tin về ảnh chân dung, vân tay trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh. Trường hợp chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh thì thời hạn cấp không quá 7 ngày với việc cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

– Đối với tổ chức, thời hạn cấp tài khoản định danh điện tử không quá 1 ngày với trường hợp thông tin cần xác thực về tổ chức đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; và không quá 15 ngày với trường hợp thông tin cần xác thực về tổ chức không có trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *