Thí sinh KV1, KV2, KV3, KV2-NT được cộng bao nhiêu điểm năm 2021?

Theo Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non được ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 7 tháng 5 năm 2020 thì:

Các khu vực tuyển sinh được phân chia như sau:

**Khu vực 1 (KV1) gồm: Các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định được áp dụng trong thời gian thí sinh học THPT hoặc trung cấp; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

**Khu vực 2 – nông thôn (KV2-NT) gồm: Các địa phương không thuộc KV1, KV2, KV3;

**Khu vực 2 (KV2) gồm: Các thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; các thị xã, huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc Trung ương (trừ các xã thuộc KV1);

**Khu vực 3 (KV3) gồm: Các quận nội thành của thành phố trực thuộc Trung ương. Thí sinh thuộc KV3 không thuộc diện hưởng ưu tiên khu vực.

Khung điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi (không nhân hệ số);

Căn cứ vào quy định mức điểm ưu tiên ở trên, các trường tự xác định mức điểm ưu tiên đối với việc xét tuyển theo các thang điểm khác tương đương với tỷ lệ điểm ưu tiên/tổng điểm xét tuyển theo quy định trên.

Như vậy, điểm cộng ưu tiên đối với thí sinh thuộc từng khu vực sẽ như sau:

– Đối với các thí sinh tại KV1: được cộng 0,75 điểm.

– Đối với các thí sinh thuộc KV2-NT: được cộng 0,5 điểm.

– Đối với các thí sinh thuộc KV2: được cộng 0,25 điểm.

– Đối với các thí sinh thuộc KV3: Không được cộng điểm ưu tiên khu vực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *