Thêm 1 cách để Cử nhân luật có thể vào ngành Công an

02 cách để Cử nhân luật có thể vào ngành Công an

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành thì cơ quan Điều tra của CAND thuộc hệ thống tổ chức của CAND. Đồng nghĩa, Điều tra viên làm việc trong các Cơ quan Điều tra của CAND thuộc lực lượng CAND.

Mà theo quy định tại Điều 46 Luật Tổ chức cơ quan điều tra 2014 thì yêu cầu Điều tra viên trong cơ quan công an phải có trình độ đại học An ninh, đại học Cảnh sát hoặc cử nhân luật trở lên.

Như vậy, người có trình độ Cử nhân luật nếu đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định thì có thể được bổ nhiệm vào các ngạch Điều tra viên.

Điều đó cũng đồng nghĩa, người có trình độ Cử nhân luật có thể vào ngành công an thông qua việc trở thành Điều tra viên trong cơ quan Điều tra của Công an nhân dân.

Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, không có giá trị pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *