Thế chấp nhà nhưng không thế chấp đất vay tiền ngân hàng được không?

Điều 317 BLDS năm 2015 quy định thế chấp tài sản là việc một bên (bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (bên nhận thế chấp).

Điều 299 BLDS năm 2015 quy định tài sản bảo đảm sẽ được xử lý trong các trường hợp sau:

– Đến hạn thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm (thường là nghĩa vụ trả nợ) mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

– Bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm trước thời hạn do vi phạm nghĩa vụ theo thỏa thuận hoặc theo quy định của luật.

– Trường hợp khác do các bên thỏa thuận hoặc luật có quy định.

Việc xử lý tài sản thế chấp được thực hiện thông qua các phương thức sau: Bán đấu giá tài sản; bên nhận bảo đảm (ngân hàng) tự bán tài sản; bên nhận bảo đảm nhận chính tài sản để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm; phương thức khác.

Như vậy: Pháp luật không cấm việc chỉ thế chấp quyền sở hữu nhà mà không thế chấp quyền sử dụng đất khi vay tiền tại ngân hàng.

Mà việc thế chấp như thế nào, chỉ thế chấp nhà hay phải thế chấp cả nhà, cả đất sẽ thực hiện theo thỏa thuận giữa bên đi vay và bên phía ngân hàng; theo đó, nếu ngân hàng đồng ý thì bên đi vay có thể thế chấp nhà để vay tiền mà không cần phải thế chấp đất.

Song do đặc thù, hai tài sản này gắn liền với nhau, không thể tách rời khi xử lý tài sản thế chấp, nên trên thực tế hiếm có ngân hàng nào chỉ nhận thế chấp quyền sở hữu nhà mà không gắn với thế chấp quyền sử dụng đất khi cho vay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *