Thẩm phán do ai bổ nhiệm?

Một cá nhân là công dân Việt Nam, khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm về tuổi đời, phẩm chất đạo đức, chính trị, trình độ học vấn, sức khỏe… thì có thể được bổ nhiệm làm Thẩm phán các ngạch.

Tại Khoản 1 Điều 65 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 quy định:

“Điều 65. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán

1. Thẩm phán là người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Luật này được Chủ tịch nước bổ nhiệm để làm nhiệm vụ xét xử.”

Như vậy: Chức danh Thẩm phán sẽ do Chủ tịch nước bổ nhiệm; ngoài ra không còn chủ thể nào khác có thẩm quyền bổ nhiệm Thẩm phán.

Điều đó cũng đồng nghĩa, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao không có thẩm quyền ra quyết định bổ nhiệm Thẩm phán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *