Tầm quan trọng của việc tra cứu nhãn hiệu trước khi đăng ký

Để đánh giả khả năng đăng ký nhãn hiệu trước khi nộp đơn, chúng ta cần tiến hành thủ tục tra cứu nhãn hiệu trước khi đăng ký nhầm đánh giá khả năng bảo hộ của nhãn hiệu dự định đăng ký. Vậy tầm quan trọng của việc tra cứu nhãn hiệu trước khi đăng ký là gì? Chúng ta hãy tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây nhé.

1/ Đánh giá khả năng bảo hộ của nhãn hiệu

Một trong những lý do quan trọng nhất của việc tra cứu nhãn hiệu là xem xét, đánh giá nhãn hiệu dự định đăng ký có trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu nào đã được đăng ký/bảo hộ cho nhóm hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự hay không. Dựa trên kết quả tra cứu, chủ đơn có thể đánh giá được khả năng bảo hộ của nhãn hiệu để có những điều chỉnh phù hợp nhằm đạt được khả năng bảo hộ cao nhất. Trong trường hợp tồn tại một hoặc một vài nhãn hiệu giống hoặc tương tự với nhãn hiệu dự định đăng ký trên Đăng bạ quốc gia Nhãn hiệu hàng hoá, chủ đơn sẽ phải có những điều chỉnh phù hợp để đảm bảo nhãn hiệu dự định đăng ký đạt được khả năng phân biệt so với nhãn hiệu đã đăng ký/ bảo hộ, từ đó nhãn hiệu dự định đăng ký có thể đạt được khả năng chấp thuận cao nhất.

2/ Nhãn hiệu dự định đăng ký có xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của tên thương mại, chỉ dẫn địa lý hoặc nhãn hiệu đã được bảo hộ không?

Bên cạnh việc đánh giá khả năng bảo hộ của nhãn hiệu dự định đăng ký, việc tra cứu nhãn hiệu cũng giúp chủ đơn nắm bắt, kiểm tra được thông tin về nhãn hiệu dự định đăng ký có xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu đã được bảo hộ của chủ thể khác hay không. Tùy từng mức độ, tính chất của sự việc, chủ đơn có thể đưa ra những hành động hợp lý để bảo vệ quyền và lơi ích hợp pháp của mình tốt nhất. Bởi lẽ, việc truyền thông, phát triển một sản phẩm mang nhãn hiệu thuộc quyền sở hữu của chủ thể khác hoàn toàn vô ích, có thể làm lợi cho đối thủ kinh doanh và có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, bị khởi kiện hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

3/ Tiết kiệm thời gian và chi phí

Thời gian để thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu hiện nay bị đẩy lùi khá lâu. Do đó, việc tiến hành tra cứu, chủ đơn không chỉ tiết kiệm được về mặt tài chính mà còn tiết kiệm được cả về cả thời gian (dự kiến thời gian đăng ký 24 – 36 tháng).

Ngoài ra, khi xây dựng thượng hiệu, doanh nghiệp đầu tư rất nhiều chi phí, nhân lực vào việc phát triển hệ thống nhận diện thương hiệu. Đến cuối cùng việc xác lập quyền sở hữu thương hiệu đó phải chờ sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Theo đó, việc tra cứu nhãn hiệu trước khi đăng ký có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc đánh giá khả năng bảo hộ, tiết kiệm thời gia, chi phí cho chủ đơn/chủ sở hữu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *