Tại sao nói Ngân hàng nhà nước là ngân hàng của Chính Phủ?

Nói Ngân hàng nhà nước là ngân hàng của Chính Phủ là bởi vì:

– Ngân hàng nhà nước là cơ quan của chính phủ, nằm trong cơ cấu bộ máy của chính phủ và chịu sự điều hành của chính phủ; thống đốc Ngân hàng nhà nước địa vị ngang hàng với bộ trưởng và thủ trưởng các cơ quan ngang bộ.

– Ngân hàng nhà nước chịu trách nhiệm báo cáo cho Chính phủ, thống đốc chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội về lĩnh vực mình phụ trách.

– Ngân hàng nhà nước Làm thủ quỹ cho kho bạc Nhà nước.

– Ngân hàng nhà nước Đảm bảo quỹ dự trữ ngoại hối quốc gia.

– Ngân hàng nhà nước Xây dựng và tư vấn cho Nhà nước về các chính sách tiền tệ quốc gia.

– Ngân hàng nhà nước Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh tiền tệ, tín dụng và ngân hàng…

– Ngân hàng nhà nước Cho chính phủ vay và nhận lãi suất từ khoản cho vay.

– Ngân hàng nhà nước cũng là đại lý của Chính phủ trong việc phát hành  thanh toán các loại chứng khoán chính phủ trên thị trường sơ cấp và thứ cấp.

– Ngân hàng nhà nước cố vấn cho chính phủ về các chính sách tài chính , tiền tệ , ngân hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *