Tại sao đối với các nước đang phát triển và đông dân thì đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu? đặc điểm quan trọng của nông nghiệp so với công nghiệp?

* Đối với các nước đang phát triển, đông dân thì đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu vì:

– Các nước đang phát triển đông dân, nhu cầu lương thực, thực phẩm lớn nên phát triển nông nghiệp góp phần đảm bảo an ninh lương thực.

– Các nước đang phát triển tỉ lệ lao động trong nông nghiệp rất cao: góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân.

– Nông nghiệp cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp và đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

– Tạo ra nhiều mặt hàng xuất khẩu, gốp phần tích lũy vốn cho nền kinh tế.

* Đặc điểm quan trọng nhất của sản xuất nông nghiệp: đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu và không thể thay thế, vì:

– Là đặc điểm quan trọng trong phân biệt nông nghiệp với công nghiệp, không thể có sản xuất nông nghiệp nếu không có đất đai.

– Độ phì của đất quyết định năng xuất cây trồng.

– Qui mô, phương hướng sản xuất, mức độ thâm canh và cả việc tổ chức lãnh thổ phụ thuộc nhiều vào đất đai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *