Tại sao bạn không được nhận tiền thai sản khi sinh con?

Lao động nữ khi mang thai, sinh con được giải quyết chế độ thai sản theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, cũng có rất nhiều lao động khi sinh con không được nhận tiền chế độ thai sản, và sau đây là những trường hợp, nguyên nhân chính có thể dẫn đến điều này:

1. Nguyên nhân thứ nhất, do người lao động nữ sinh con không đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản.

Theo Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì:

– Người lao động nữ khi sinh con được cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết chế độ thai sản khi đáp ứng điều kiện đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

– Trường hợp phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đáp ứng đủ các điều kiện sau mới được nhận tiền thai sản:

+ Đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên;

+ Phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Do đó, nếu người lao động khi sinh con nếu không đáp ứng được điều kiện về thời gian đóng bảo hiể xã hội theo quy định trên thì đương nhiên không thể nhận được tiền chế độ thai sản.

Lao động nữ cần hết sức lưu ý vấn đề này để có thể nhận được tiền thai sản khi sinh con, đây là một khoản hỗ trợ không hế nhỏ có thể giúp lao động nữ và gia đình trang trải cuộc sống trong thời gian nghỉ thai sản.

2. Nguyên nhân thứ hai, do người lao động nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản chậm quá thời hạn mà pháp luật đã quy định.

Điều 14 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định:

“Điều 14. Hồ sơ, giải quyết hưởng chế độ thai sản

1. Hồ sơ, giải quyết hưởng chế độ ốm đau thực hiện theo quy định tại Điều 101, Điều 102 của Luật bảo hiểm xã hội và Điều 5 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP.

2. Người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc.

Trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con, thời điểm nhận con, thời điểm nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú.”

Như vậy, nếu muốn nhận được tiền thai sản người lao động cần phải tuân thủ quy định về thời hạn nộp hồ sơ như sau:

– Nếu người lao động còn làm ở công ty: Thì có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định cho công ty trong thời hạn không quá 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc.

– Nếu người lao động đã nghỉ việc: Thì có trách nhiệm nộp hồ sơ và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú để được giải quyết.

Do đó, nếu không muốn bị “mất oan” tiền thai sản cho dù đã đủ điều kiện nhận tiền thì người lao động cần lưu ý về thời gian nộp hồ sơ nêu trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *