SO SÁNH VỚI CÁC CHẾ ĐỊNH ĐẤT ĐAI CỦA NHẬT BẢN VÀ VIỆT NAM

1/ Giống nhau:

Mục đích bồi thường: Tạo điều kiện tốt nhất cho người nông dân tiếp tục lao động và sinh sống một cách tốt nhất có thể.

2/ Khác nhau:

2.1/ Về mục đích thu hồi đất:

       – Việt Nam: Theo Điều 61 (Luật đất đâi 2013): Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; Điều 62 (Luật đất đai 2013): Thu hồi đất để phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Điều 64 (Luật đất đai 2013): Thu hồi đất do vi pháp luật về đất đai; Điều 65 (Luật đất đai 2013): Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người

=> Mục đích mà Nhà nước thu hồi đất ở Việt Nam khá đa dạng, nhưng chủ yếu là để phục vụ cho quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và một phần là do vi phạm pháp luật về đất đai

       – Nhật Bản: Nhà nước thu hồi đất đai chủ yếu nhằm phát triển đô thị, tập trung chủ yếu vào việc hiệu chỉnh hiện trạng các khu đất về hình dáng, vị trí, kích thước và một số điều kiện khác cùng với việc phân bổ lại đất và cải thiện hạ tầng đô thị.

2.2/ Về nguyên tắc bồi thường:

    – Việt Nam:

 Theo Điều 74 (Luật đất đai 2013) quy định về nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

“1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.”

=> Nhà nước sẽ bồi thường bằng 2 cách: giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi hoặc đền bù bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi (nếu không có đất để bồi thường)

Nhật Bản:

Nhà nước bồi thường bằng 2 cách:

+ Nhà nước và người nông dân  thỏa thuận với nhau về mức giá đến bù theo giá thị trường.

+ Nếu 2 bên không thống nhất được mức giá đền bù sẽ có 2 đơn vị thẩm định giá độc lập. Lúc này, giá đến bù là mức trung bình của 2 mức giá do 2 đơn vị thẩm định độc lập đưa ra, nhưng về nguyên tắc phải bằng hoặc cao hơn giá thị trường.

      => Tuy Nhà nước cũng đền bù bằng 2 cách nhưng đều quy ra tiền để bồi thường cho đất được thu hồi

2.3/ Các khoản bồi thường:

– Việt Nam:

+ Bồi thường về đất, hỗ trợ và tái định cư (Điều 74-> Điều 87- Luật đất đai 2013)

+ Bồi thường thiệt hại về tài sản, về sản xuất, kinh doanh (Điều 88-> Điều 94- Luật đất đai 2013)

– Nhật Bản:

+ Bồi thường thiệt hại cho quyền (bồi thường đất)

+ Bồi thường thiệt hại thông thường (bồi thường do thu hồi đất)

+ Bồi thường cho đất đai còn lại (bồi thường cho phần còn lại của đất mua cho một dự án công cộng)

+ Bồi thường cho người mướn, người thuê đất + Bồi thường thiệt hại trong kinh doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *