SO SÁNH TỔN THẤT TOÀN BỘ THỰC TẾ VÀ TỔN THẤT TOÀN BỘ ƯỚC TÍNH

1/ Giống nhau: Căn cứ Điều 254 Bộ luật hàng hải Việt Nam 2005

+ Đều là những tổn thất toàn bộ thương mại về mặt hàng hóa.

+ Đều là thiệt hại đối với toàn bộ đối tượng bảo hiểm. Khi có tổn thất toàn bộ xảy ra thì người bảo hiểm phải bồi thường toàn bộ những tổn thất đó nếu người được bảo hiểm chứng minh được điều đó là thực tế.

2/ Khác nhau:

Tiêu chíTổn thất toàn bộ thực tế  Tổn thất toàn bộ ước tính
Khái niệmLà tổn thất đối với toàn bộ đối tượng được bảo hiểm.Theo đó, toàn bộ giá trị thương mại của đối tượng được bảo hiểm đã bị mấtLà dạng tổn thất thương mại xảy ra đối với hàng hóa, tuy chưa ở mức độ tổn thất toàn bộ thực tế nhưng tổn thất toàn bộ thực tế là khó có thể tránh khỏi hoặc muốn tránh khỏi tổn thất này thì phải bỏ ra chi phí lớn hơn số tiền bảo hiểm của bản thân hàng hóa  
Các trường hợp xảy ra+ Trường hợp hàng hóa được bảo hiểm bị hủy hoại toàn bộ, thông thường do cháy , bị nước biển cuốn toàn bộ hàng khỏi tàu hoặc hàng bị mục nát, bị phân hủy, bị biến chất hoàn toàn hoặc + Trường hợp hàng hóa được bảo hiểm hỏng đến nỗi không còn là loại hàng hóa như ban đầu đã được bảo hiểm nữa. + Trường hợp người được bảo hiểm bị mất hàng không thể lấy lại được. + Trường hợp tàu chở hàng bị mất tích.+ Dạng tổn thất toàn bộ ước tính là không tránh khỏi tổn thất toàn bộ thực tế. + Dạng tổn thất toàn bộ ước tính là chi phí để tránh một tổn thất toàn bộ thực tế vượt quá giá trị bảo hiểm.
Vấn đề bảo hiểmToàn bộ giá trị thương mại của đối tượng được bảo hiểm đã bị mất=> Người được bảo hiểm có thể đòi người bảo hiểm bồi thường toàn bộ số tiền bảo hiểm

Sự thiệt hại chưa đến mức toàn bộ nhưng tổn thất này sẽ xảy ra một cách toàn bộ thực sự là khó có thể tránh khỏi hoặc muốn tránh khỏi tổn thất này thì phải bỏ ra chi phí lớn hơn số tiền bảo hiểm của bản thân hàng hóa.  => Người được bảo hiểm phải gửi tuyên bố từ bỏ đối tượng bảo hiểm đến người bảo hiểm trước khi yêu cầu trả tiền bảo hiểm. => Nếu công ty bảo hiểm đồng ý về việc từ bỏ hàng của người được bảo hiểm thì công ty sẽ bồi thường 100% giá trị hoa hồng => nếu công ty bảo hiểm không đồng ý thì việc từ bỏ hàng đó không được chấp thuận, công ty bảo hiểm sẽ theo tổn thất thực tế mà bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *