SO SÁNH QUAN HỆ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC THEO SỰ ỦY QUYỀN VÀ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC KHÔNG CÓ SỰ ỦY QUYỀN

1/ Giống nhau: Đều phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên.

2/ Khác nhau:

– Trách nhiệm thực hiện:

+ Thực hiện công việc có ủy quyền: người thực hiện bắt buộc phải thực hiện.

+ Thực hiện công việc không có ủy quyền: người thực hiện không có trách nhiệm thực hiện nhưng tự nguyện thực hiện.

– Mục đích thực hiện:

+ Thực hiện công việc có ủy quyền: người thực hiện vì lợi ích của mình và của người ủy quyền.

+ Thực hiện công việc không có ủy quyền: người thực hiện vì lợi ích của người có công việc.

– Cơ sở phát sinh:

+ Thực hiện công việc có ủy quyền: theo hợp đồng- có sự thỏa thuận của hai bên.

+ Thực hiện công việc không có ủy quyền: ngoài hợp đồng- không có bất kì sự thỏa thuận nào trước đó.

– Bên có công việc:

+ Thực hiện công việc có ủy quyền: người có công việc phải biết, giám sát việc thực hiện.

+ Thực hiện công việc không có ủy quyền: người có công việc không biết hoặc biết không phản đối.

– Thù lao:

+ Thực hiện công việc có ủy quyền: theo thỏa thuận trong hợp đồng.

+ Thực hiện công việc không có ủy quyền: được đặt ra khi công việc hoàn thành.

– Thực hiện công việc:

+ Thực hiện công việc có ủy quyền:theo hợp đồng

+ Thực hiện công việc không có ủy quyền: theo ý của người thực hiện

– Thời hạn:

+ Thực hiện công việc có ủy quyền: có thời hạn theo thảo thuận

+ Thực hiện công việc không có ủy quyền: không có thời hạn, thời hạn kết thúc khi công việc hoàn thành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *