So sánh phá sản và giải thể

Giải thể và phá sản là hai thủ tục hoàn toàn khác nhau của doanh nghiệp. Vậy hai thủ tục giải thể doanh nghiệp và phá sản doanh nghiệp có gì giống và khác nhau. Bạn hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi qua bài viết dưới đây nhé.

1/ Giống nhau:

– Đều dẫn đến việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp.

– Đều phải thực hiện các nghĩa vụ tài sản.

2/ Khác nhau:

Tiêu chíGiải thể doanh nghiệpPhá sản doanh nghiệp
Căn cứ pháp lý chínhLuật Doanh nghiệp 2020Luật Phá sản 2014
Khái niệmGiải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại của một doanh nghiệp theo ý chí của doanh nghiệp hoặc của cơ quan có thẩm quyền.Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.
Nguyên nhânTheo Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp bị giải thể khi thuộc một trong các trường hợp sau: – Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn. – Theo quyết định của những người có quyền nộp đơn yêu cầu giải thể doanh nghiệp. – Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. – Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.Theo Luật Phá sản 2014, doanh nghiệp được công nhận là phá sản khi đồng thời thỏa mãn hai điều kiện: – Doanh nghiệp mất khả năng thanh toán các khoản nợ, tức là doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán. – Doanh nghiệp bị Tòa án nhân dân tuyên bố phá sản.
Người có quyền nộp đơn yêu cầuNhững người có quyền nộp đơn yêu cầu giải thể doanh nghiệp bao gồm: – Chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân. – Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần. – Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH. – Tất cả các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.Những người có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản bao gồm: – Chủ doanh nghiệp tư nhân – Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần – Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên – Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên – Thành viên hợp danh của công ty hợp danh. – Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần – Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở – Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp – Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng.
Loại thủ tụcGiải thể doanh nghiệp là một loại thủ tục hành chính do người có thẩm quyền trong doanh nghiệp tiến hành làm việc với Cơ quan đăng ký kinh doanh.Phá sản là một loại thủ tục tư pháp do Tòa án có thẩm quyền quyết định sau khi nhận được đơn yêu cầu hợp lệ.
Thứ tự thanh toán tài sản– Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết. – Nợ thuế. – Các khoản nợ khác. – Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí, phần tài sản còn lại sẽ chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.– Chi phí phá sản. – Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết. – Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã. – Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ. – Sau khi đã thanh toán hết các khoản trên mà vẫn còn tài sản thì phần còn lại này thuộc về: chủ doanh nghiệp tư nhân; chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, cổ đông của công ty cổ phần; thành viên của công ty hợp danh. – Nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán thì từng đối tượng cùng một thứ tự ưu tiên được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số nợ.
Trình tự, thủ tụcTrình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp (trừ trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) được tiến hành như sau: – Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. – Tiến hành tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp. – Thông báo công khai quyết định giải thể doanh nghiệp. – Doanh nghiệp tiến hành thanh toán các khoản nợ và phân chia phần tài sản còn lại theo quy định. – Nộp hồ sơ giải thể. – Cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.Trình tự, thủ tục phá sản của doanh nghiệp được tiến hành như sau: – Nộp đơn cho Tòa án yêu cầu mở thủ tục phá sản. – Tòa án xem xét và thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. – Tòa án mở thủ tục phá sản đối với những trường hợp đã đáp ứng đủ điều kiện mở thủ tục phá sản. – Triệu tập hội nghị chủ nợ. – Phục hồi doanh nghiệp. – Ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản.
Hậu quả pháp lýDoanh nghiệp bị xóa tên trong sổ đăng ký kinh doanh và chấm dứt sự tồn tại.Doanh nghiệp bị phá sản vẫn có thể tiếp tục hoạt động nếu như có người mua lại toàn bộ doanh nghiệp (Không phải lúc nào doanh nghiệp cũng bị xóa tên và chấm dứt sự tồn tại).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *