So sánh ngành Luật Thương mại quốc tế với ngành Luật nói chung

1. Về ngành Luật nói chung:

Chương trình đào tạo của ngành Luật được xây dựng nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức chung và tập trung vào các lĩnh vực pháp luật (thương mại, dân sự, quốc tế, hình sự và hành chính).

2. Về ngành Luật Thương mại quốc tế:

Chương trình đào tạo ngành Luật Thương mại quốc tế trình độ đại học được xây dựng nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức pháp luật thương mại quốc tế, kỹ năng làm việc và trình độ ngoại ngữ cần thiết cho công việc tư vấn, kinh doanh và quản lý Nhà nước.

Khối kiến thức và kỹ năng có được từ quá trình học chương trình đào tạo này sẽ là nền tảng nghề nghiệp cho những người công tác trong môi trường đầu tư, kinh doanh, dịch vụ pháp lý có yếu tố nước ngoài cũng như tại các cơ quan quản lý Nhà nước và cơ quan tư pháp.

Trang bị cho người học kiến thức nền về pháp luật của hệ thống thương mại thế giới WTO, thiết chế thương mại khu vực mà Việt Nam là thành viên như ASEAN (đặc biệt trong bối cảnh sự hình thành của Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vào cuối năm 2015), hay Hiệp định Hợp tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP), pháp luật thương mại của các đối tác quan trọng của Việt Nam như: EU, Nhật Bản, Hoa kỳ .v.v…, cũng như pháp luật hợp đồng thương mại quốc tế và giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế là những vấn đề có tính cấp thiết của xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *