So sánh đặc điểm địa hình Nam Mỹ và Bắc Mỹ

Sau đây là nội dung so sánh về đặc điểm địa hình Nam Mỹ với đặc điểm địa hình Bắc Mỹ:

1. Giống nhau:

Nam Mỹ và Bắc Mỹ có cấu trúc địa hình đơn giản: phía tây là núi trẻ, đồng bằng ở giữa và phía đông là cao nguyên hoặc núi thấp.

2. Khác nhau

– Bắc Mỹ: 

+ Phía đông: Núi già Apalat và sơn nguyên trên bán đảo Labrador. 

+ Ở giữa: Đồng bằng trung tâm cao ở phía bắc, thấp dần về phía nam. 

+ Phía tây: Hệ thống Coocđie cao TB (3000 – 4000m) và đồ sộ chiếm gần 1 nửa lục địa Bắc Mỹ. 

– Nam Mỹ: 

+ Phía đông: Sơn nguyên Guyana và sơn nguyên Braxin 

+ Ở giữa: Là chuỗi đồng bằng nối liền nhau : Ô ri nô cô -> Amazôn -> Laplata -> Pampa. Các đồng bằng đều thấp, trừ đồng bằng Pampa có địa hình cao ở phía nam

Sau đây là một số thông tin thêm về sự phân bố dân cư, Quá trình đô thị hóa tại Bắc Mỹ, Trung Mỹ, Nam Mỹ

Về Sự phân bố dân cư:

* Giống: dân cư đều tập trung vùng cửa sông, ven biển.

* Khác:

– Trung Mỹ và Nam Mỹ: dân cư phân bố trên mạch núi An-đét, trong khi hệ thống Cooc-đi-e dân cư thưa thớt.

– Dân cư Trung Mỹ và Nam Mỹ thưa thớt trên đồng bằng A-ma-dôn, Bắc Mỹ dân cư tập trung đông đúc ở vùng đồng bằng trung tâm.

Về Quá trình đô thị hóa: Quá trình đô thị hóa ở Trung Mỹ và Nam Mỹ xảy ra khi kinh tế chưa phát triển; Còn ở Bắc Mỹ thì quá trình đô thị hóa gắn liền với công nghiệp hóa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *