So sánh Chính sách tiền tệ và Chính sách tài khóa

Sau đây là nội dung so sánh những điểm giống nhau và khác nhau giữa Chính sách tiền tệ và Chính sách tài khóa:

1. Giống nhau: Đều là chính sách/công cụ được thực hiện để ổn định nền kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng và phát triển.

2. Khác nhau:

(i) Về khái niệm

– Chính sách tiền tệ: Là chính sách sử dụng các công cụ của hoạt động tín dụng và ngoại hối để ổn định tiền tệ, từ đó ổn định nền kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng và phát triển.

– Chính sách tài khóa: Là công cụ nhằm sử dụng chi tiêu của chính phủ và thu ngân sách (thuế) để tác động đến nền kinh tế.

(ii) Người tạo chính sách

– Chính sách tiền tệ: Ngân hàng trung ương là cơ quan tổ chức thực hiện các chính sách tiền tệ.

– Chính sách tài khóa: Là công cụ chỉ có chính phủ mới có quyền và chức năng thực hiện.

(iii) Mục tiêu

– Chính sách tiền tệ: Mục tiêu của chính sách tiền tệ là ổn định giá cả, tăng trưởng GDP, giảm thất nghiệp.

– Chính sách tài khóa: Hướng nền kinh tế vào mức sản lượng và việc làm mong muốn.

(iv) Công cụ thực hiện chính sách

– Chính sách tiền tệ: Lãi suất; dự trữ bắt buộc; chính sách tỷ giá hối đoái; nới lỏng định lượng; nghiệp vụ thị trường mở…

– Chính sách tài khóa: Thuế và số tiền chi tiêu của chính phủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *