So sánh bồi thường thiệt hại theo hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Khi xảy ra thiệt hại thực tế xảy ra do hành vi vi phạm thì vấn đề bồi thường thiệt hại được đề cập đến theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong quy định của pháp luật có hai khái niệm là bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và bồi thường thiệt hại theo hợp đồng. Vậy hai khái niệm trên theo quy định giống và khác nhau ở điểm nào? Bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

1/ Giống nhau:

– Bản chất là hình thức trách nhiệm dân sự nhằm buộc bên có hành vi gây thiệt hại phải khắc phục hậu quả bằng cách đền bù các tổn thất về vật chất, tinh thần cho bên bị thiệt hại.

– Đều có thiệt hại xảy ra

– Có mối quan hệ về nhân quả giữa hành vi gây thiệt hại và hậu quả xảy ra.

– Các bên có thỏa thuận hình thức và mức bồi thường khi có thiệt hại xảy ra.

2/ Khác nhau:

Mục tiêu phân biệtTrách nhiệm bồi thường thiệt hại theo hợp đồngTrách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
Tính chấtLà loại trách nhiệm dân sự mà theo đó người có hành vi vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng gây ra thiệt hại cho người khác thì phải chịu trách nhiệm bồi thường những tổn thất mà mình gây ra.Là loại trách nhiệm dân sự chỉ đặt ra khi có thiệt hại và người có trách nhiệm bồi thường phải bồi thường những thiệt hại đó.
Cơ sở phát sinhDo có sự vi phạm những thỏa thuận đã có trong hợp đồng của một bênDo sự vi phạm pháp luật của một bên.
Điều kiện phát sinh trách nhiệmCác bên cũng thỏa thuận đặt ra các điều kiện phát sinh có thể bao gồm đầy đủ những điều kiện như bên vi phạm hợp đồng không có lỗi vẫn phải bồi thường thiệt hại.Có thiệt hại xảy ra có hành vi trái pháp luật có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và haaujq ảu xảy ra và có lỗi.
Chủ thể chịu trách nhiệmLà bên tham gia hợp đồng mà không thể áp dụng với người thứ ba. Trách nhiệm BTTH theo hợp đồng chỉ có thể áp dụng đối với các bên tham gia hợp đồng mà không thể áp dụng đối với người thứ ba. Hay nói các khác, các chủ thể trong hợp đồng không thể thoả thuận bất kỳ ai không tham gia hợp đồng sẽ phải chịu trách nhiệm BTTH mà không được sự đồng ý của họ.Là người có hành vi trái pháp luật và là người khác như cha mẹ của người chưa thành niên, người giám hộ đối với những người được giám hộ, pháp nhân đối với người của pháp nhân, trường học, bệnh viện, cơ sở dạy nghề….
Mức bồi thườngThấp hơn hoặc cao hơn mức thiệt hại xảy ra.Bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra. Thiệt hại chỉ có thể được giảm trong một số trường hợp đặc biệt như: người gây thiệt hại có lỗi vô ý và thiệt hại xảy ra quá lớn so với khả năng kinh tế trước mắt và lâu dài của họ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *