Số lượng ĐBQH khóa XV của mỗi tỉnh, thành là bao nhiêu?

Căn cứ Nghị quyết số 64 /NQ-HĐBCQG về : Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Hội đồng Bầu cử Quốc gia ban hành ngày 03 tháng 3 năm 2021 thì ố đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được ấn định như sau:

1- Thành phố Hà Nội: : Số đơn vị bầu cử là mười. Số đại biểu Quốc hội được bầu là hai mươi chín.

2- Thành phố Hồ Chí Minh: : Số đơn vị bầu cử là mười. Số đại biểu Quốc hội được bầu là ba mươi.

3- Thành phố Hải Phòng: : Số đơn vị bầu cử là ba. Số đại biểu Quốc hội được bầu là chín.

4- Thành phố Đà Nẵng: : Số đơn vị bầu cử là hai. Số đại biểu Quốc hội được bầu là sáu.

5- Thành phố Cần Thơ: : Số đơn vị bầu cử là ba. Số đại biểu Quốc hội được bầu là bảy.

6- Tỉnh An Giang: : Số đơn vị bầu cử là ba. Số đại biểu Quốc hội được bầu là chín.

7- Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: : Số đơn vị bầu cử là hai. Số đại biểu Quốc hội được bầu là sáu.

8- Tỉnh Bạc Liêu: : Số đơn vị bầu cử là hai. Số đại biểu Quốc hội được bầu là sáu.

9- Tỉnh Bắc Kạn: : Số đơn vị bầu cử là hai. Số đại biểu Quốc hội được bầu là sáu.

10- Tỉnh Bắc Giang: : Số đơn vị bầu cử là ba. Số đại biểu Quốc hội được bầu là chín.

11- Tỉnh Bắc Ninh: : Số đơn vị bầu cử là ba. Số đại biểu Quốc hội được bầu là bảy.

12- Tỉnh Bến Tre: : Số đơn vị bầu cử là ba. Số đại biểu Quốc hội được bầu là bảy.

13- Tỉnh Bình Dương: Số đơn vị bầu cử là bốn. Số đại biểu Quốc hội được bầu là mười một.

14- Tỉnh Bình Định: Số đơn vị bầu cử là ba. Số đại biểu Quốc hội được bầu là bảy.

15- Tỉnh Bình Phước: Số đơn vị bầu cử là hai. Số đại biểu Quốc hội được bầu là sáu.

16- Tỉnh Bình Thuận: Số đơn vị bầu cử là ba. Số đại biểu Quốc hội được bầu là bảy.

17- Tỉnh Cà Mau: Số đơn vị bầu cử là ba. Số đại biểu Quốc hội được bầu là bảy.

18- Tỉnh Cao Bằng: Số đơn vị bầu cử là hai. Số đại biểu Quốc hội được bầu là sáu.

19- Tỉnh Đắk Lắk: Số đơn vị bầu cử là ba. Số đại biểu Quốc hội được bầu là chín.

20- Tỉnh Đắk Nông: Số đơn vị bầu cử là hai. Số đại biểu Quốc hội được bầu là sáu.

21- Tỉnh Điện Biên: Số đơn vị bầu cử là hai. Số đại biểu Quốc hội được bầu là sáu.

22- Tỉnh Đồng Nai: Số đơn vị bầu cử là bốn. Số đại biểu Quốc hội được bầu là mười hai.

23- Tỉnh Đồng Tháp: Số đơn vị bầu cử là ba. Số đại biểu Quốc hội được bầu là tám.

24- Tỉnh Gia Lai: Số đơn vị bầu cử là ba. Số đại biểu Quốc hội được bầu là tám.

25- Tỉnh Hà Giang: Số đơn vị bầu cử là hai. Số đại biểu Quốc hội được bầu là sáu.

26- Tỉnh Hà Nam: Số đơn vị bầu cử là hai. Số đại biểu Quốc hội được bầu là sáu.

27- Tỉnh Hà Tĩnh: Số đơn vị bầu cử là ba. Số đại biểu Quốc hội được bầu là bảy.

28- Tỉnh Hải Dương: Số đơn vị bầu cử là bốn. Số đại biểu Quốc hội được bầu là chín.

29- Tỉnh Hậu Giang: Số đơn vị bầu cử là hai. Số đại biểu Quốc hội được bầu là sáu.

30- Tỉnh Hoà Bình: Số đơn vị bầu cử là hai. Số đại biểu Quốc hội được bầu là sáu.

31- Tỉnh Hưng Yên: Số đơn vị bầu cử là ba. Số đại biểu Quốc hội được bầu là bảy.

32- Tỉnh Khánh Hòa: Số đơn vị bầu cử là ba. Số đại biểu Quốc hội được bầu là bảy.

33- Tỉnh Kiên Giang: Số đơn vị bầu cử là ba. Số đại biểu Quốc hội được bầu là tám.

34- Tỉnh Kon Tum: Số đơn vị bầu cử là hai. Số đại biểu Quốc hội được bầu là sáu.

35- Tỉnh Lai Châu: Số đơn vị bầu cử là hai. Số đại biểu Quốc hội được bầu là sáu.

36- Tỉnh Lạng Sơn: Số đơn vị bầu cử là hai. Số đại biểu Quốc hội được bầu là sáu.

37- Tỉnh Lào Cai: Số đơn vị bầu cử là hai. Số đại biểu Quốc hội được bầu là sáu.

38- Tỉnh Lâm Đồng: Số đơn vị bầu cử là ba. Số đại biểu Quốc hội được bầu là bảy.

39- Tỉnh Long An: Số đơn vị bầu cử là ba. Số đại biểu Quốc hội được bầu là tám.

40 – Tỉnh Nam Định: Số đơn vị bầu cử là ba. Số đại biểu Quốc hội được bầu là tám.

41- Tỉnh Nghệ An: Số đơn vị bầu cử là năm. Số đại biểu Quốc hội được bầu là mười ba.

42- Tỉnh Ninh Bình: Số đơn vị bầu cử là hai. Số đại biểu Quốc hội được bầu là sáu.

43- Tỉnh Ninh Thuận: Số đơn vị bầu cử là hai. Số đại biểu Quốc hội được bầu là sáu.

44- Tỉnh Phú Thọ: Số đơn vị bầu cử là ba. Số đại biểu Quốc hội được bầu là bảy.

45- Tỉnh Phú Yên: Số đơn vị bầu cử là hai. Số đại biểu Quốc hội được bầu là sáu.

46- Tỉnh Quảng Bình: Số đơn vị bầu cử là hai. Số đại biểu Quốc hội được bầu là sáu.

47- Tỉnh Quảng Nam: Số đơn vị bầu cử là ba. Số đại biểu Quốc hội được bầu là bảy.

48- Tỉnh Quảng Ngãi: Số đơn vị bầu cử là ba. Số đại biểu Quốc hội được bầu là bảy.

49- Tỉnh Quảng Ninh: Số đơn vị bầu cử là ba. Số đại biểu Quốc hội được bầu là tám.

50- Tỉnh Quảng Trị: Số đơn vị bầu cử là hai. Số đại biểu Quốc hội được bầu là sáu.

51- Tỉnh Sóc Trăng: Số đơn vị bầu cử là ba. Số đại biểu Quốc hội được bầu là bảy.

52- Tỉnh Sơn La: Số đơn vị bầu cử là ba. Số đại biểu Quốc hội được bầu là bảy.

53- Tỉnh Tây Ninh: Số đơn vị bầu cử là hai. Số đại biểu Quốc hội được bầu là sáu.

54- Tỉnh Thái Bình: Số đơn vị bầu cử là ba. Số đại biểu Quốc hội được bầu là chín.

55 – Tỉnh Thái Nguyên: Số đơn vị bầu cử là ba. Số đại biểu Quốc hội được bầu là bảy.

56- Tỉnh Thanh Hóa: Số đơn vị bầu cử là năm. Số đại biểu Quốc hội được bầu là mười bốn.

57- Tỉnh Thừa Thiên Huế: Số đơn vị bầu cử là ba. Số đại biểu Quốc hội được bầu là bảy.

58- Tỉnh Tiền Giang: Số đơn vị bầu cử là ba. Số đại biểu Quốc hội được bầu là tám.

59 – Tỉnh Trà Vinh: Số đơn vị bầu cử là hai. Số đại biểu Quốc hội được bầu là sáu.

60- Tỉnh Tuyên Quang: Số đơn vị bầu cử là ba. Số đại biểu Quốc hội được bầu là sáu.

61- Tỉnh Vĩnh Long: Số đơn vị bầu cử là hai. Số đại biểu Quốc hội được bầu là sáu.

62- Tỉnh Vĩnh Phúc: Số đơn vị bầu cử là hai. Số đại biểu Quốc hội được bầu là sáu.

63- Tỉnh Yên Bái: Số đơn vị bầu cử là hai. Số đại biểu Quốc hội được bầu là sáu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *