Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, giỏi lợi gì khi tuyển công chức?

Đối với sinh viên đại học tốt nghiệp loại xuất sắc

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức được Quốc hội thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2019 thì việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển được thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức đối với từng nhóm đối tượng sau đây:

– Cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

– Người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học;

– Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng.

Như vậy: Sinh viên đại học tốt nghiệp loại xuất sắc thuộc đối tượng được xét tuyển vào công chức mà không cần phải trải qua thi tuyển. Đây là điểm có lợi hơn rất nhiều so với những người khác nếu có nguyện vọng làm công chức.

Đối với sinh viên đại học tốt nghiệp loại giỏi

Nghị định 34/2019/NĐ-CP quy định căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã quy định tại Điều 6 Nghị định 112/2011/NĐ-CP và yêu cầu công việc, Chủ tịch UBND cấp huyện được tuyển dụng không qua thi tuyển, xét tuyển đối với các trường hợp đặc biệt sau:

– Người tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi ở trong nước hoặc đạt loại khá trở lên ở nước ngoài, có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng;

– Người có trình độ từ đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và có ít nhất 05 năm công tác trong lĩnh vực cần tuyển dụng.

Như vậy: Sinh viên đại học tốt nghiệp loại giỏi thuộc đối tượng được xét tuyển vào công chức xã, phường, thị trấn (cấp xã) mà không cần phải trải qua thi tuyển. Đây là điểm có lợi hơn rất nhiều so với những người khác nếu có nguyện vọng làm công chức cấp xã.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *