Năm 2021, sang tên sổ đỏ mất bao lâu, hết bao nhiêu tiền?

Thời hạn giải quyết sang tên sổ đỏ năm 2021

Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai năm 2013, trường hợp thửa đất đã có Giấy chứng nhận mà người sử dụng đất chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất phải đăng ký biến động đất đai (hay được gọi là sang tên sổ đỏ).

Theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, thời gian cơ quan Nhà nước thực hiện thủ tục đăng ký khi chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Như vậy, thời gian mà cơ quan đăng ký đất đai thực hiện thủ tục đăng ký sang tên khi người sử dụng đất chuyển nhượng, tặng cho nhà đất không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Khoản 10 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định hồ sơ hợp lệ là hồ sơ mà:

– Có đủ thành phần hồ sơ để thực hiện thủ tục theo quy định.

– Nội dung kê khai trong các giấy tờ phải đầy đủ.

– Nội dung kê khai giữa các giấy tờ phải bảo đảm thống nhất.

Thời gian 10 ngày trên không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian tối đa không quá 20 ngày.

Một số chi phí khi sang tên sổ đỏ năm 2021

(1) Phí công chứng khi công chứng hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.

(2) Thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn tại thời điểm chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế.

– Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Nghĩa vụ khai nộp thuế thu nhập cá nhân là của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

– Khi nhận tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất: Nghĩa vụ khai nộp thuế thu nhập cá nhân là của bên nhận tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất.

(3) Khoản lệ phí trước bạ.

(4) Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính.

(5) Lệ phí thẩm định hồ sơ

(6) Lệ phí cấp sổ đỏ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *