Ranh giới mong manh giữa các tội phạm về tình dục trong BLHS

Nhắc đến Bộ luật hình sự, chúng ta sẽ liên tưởng ngay đến các tội phạm, hình phạt đối với các tội phạm đó. Thật vậy, Bộ luật hình sụ quy định về rất nhiều tội phạm được phân chia vào các nhóm tội phạm khác nhau, ví dụ như nhóm tội phạm về an ninh quốc gia; nhóm tội phạm về tính mạng, sức khỏe thân thể, nhân phẩm, danh dự của con người; nhóm tội phạm về ma túy,…

Trong đó, có thể chia nhóm tội phạm về tính mạng, sức khỏe thân thể, nhân phẩm, danh dự của con người thành nhiều nhóm nhỏ khác, như nhóm tội phạm liên quan đến giết người; nhóm tội phạm về nhân phẩm danh sự; nhóm tội phạm về tình dục,… (chia theo ý kiến chủ quan của người viết bài này).

Trong nhóm tội phạm về tình dục sẽ bao gồm rất nhiều tội liên quan như tội hiếp dâm, tội cưỡng dâm, tội giao cấu với người dưới 16 tuổi,…

Tuy nhiên, ranh giới giữa các tội phạm liên quan đến tình dục là rất mong manh, vì nếu hành vi hoặc ý chỉ của các bên, độ tuổi của người bị hại thay đổi có thể làm thay đổi một cấu thành tội phạm, dẫn đến một tội phạm khác.

1. Tội hiếp dâm

– Nếu người nào…

+ dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực…

+ lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân…

+ thủ đoạn khác…

…giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân, thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội hiếp dâm.

– Tuy nhiên, nếu người bị hại dưới 16 tuổi, thì Tội hiếp dâm lúc này sẽ ngay lập tức chuyển thành Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

2. Tội cưỡng dâm

– Nếu người nào dùng mọi thủ đoạn khiến…

+ người lệ thuộc mình…

+ người đang ở trong tình trạng quẫn bách…

phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội cưỡng dâm.

– Tuy nhiên, nếu người bị hại dưới 13 tuổi, thì Tội cưỡng dâm lúc này sẽ ngay lập tức chuyển hóa thành Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

– Hoặc nếu người bị hại từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì Tội cưỡng dâm lúc này sẽ ngay lập tức chuyển hóa thành Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

3. Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi

– Người nào đủ 18 tuổi trở lên dâm ô đối với người dưới 16 tuổi nhưng không nhằm…

+ mục đích giao cấu…

+ thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác…

thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

– Tuy nhiên, nếu nhằm một trong các mục đích kể trên thì Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi sẽ ngay lập tức chuyển hóa thành một Tội phạm khác, tùy hành ci, tính chất, ý chí của các bên,…Ví dụ như:

+ Nếu bị hại từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và tự nguyện: lúc này, Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi sẽ ngay lập tức chuyển hóa thành Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

+ Nếu bị hại từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và không tự nguyện: Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi lúc này sẽ ngay lập tức chuyển hóa thành Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi hoặc Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi tùy hành vi.

+ Nếu bị hại dưới 13 tuổi (bao gồm tự nguyện hay không tự nguyện): Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi lúc này sẽ ngay lập tức chuyển hóa thành Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

4. Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (gọi tắt là Tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi)

– Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà…

+ giao cấu…

+ thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác

với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì bị truy cứu về Tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

– Tuy nhiên, nếu bị hại không tự nguyện thì Tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi ngay lập tức có thể chuyển thành Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi hoặc Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi tùy hành vi của người phạm tội.

Trên đây là một vài vi dụ nhỏ về sự chuyển hóa Tội phạm giữa các Tội phạm liên quan đến tình dục nhằm cho thấy một ranh giới mong manh giữa các tội phạm này. Chỉ cần một yếu tố như ý chí của các bên, độ tuổi, hành vi của người phạm tội, bị hại mà từ một tội danh ban đầu có thể chuyển hóa ngay thành một tội phạm khác. 

Lưu ý: Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *