QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN KHI ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH CÁ NHÂN ĐIỆN TỬ

1/ Quyền lợi của công dân khi đăng ký tài khoản định danh cá nhân điện tử

Căn cứ vào Điều 12 Quyết định 34/2021/QĐ-TTg thì công dân khi đăng ký tài khoản định danh điện tử đem lại các quyền lợi như sau:

– Bảo đảm hạ tầng công nghệ, an toàn, bảo mật để kết nối sử dụng dịch vụ xác thực điện tử;

– Lựa chọn mức độ của tài khoản định danh điện tử đối với từng dịch vụ cung cấp trên môi trường điện tử;

– Bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật.

– Được thông báo về tình trạng hoạt động của tài khoản định danh điện tử.

2/ Nghĩa vụ của công dân khi đăng ký tài khoản định danh cá nhân điện tử

Song song với quyền lợi, công dân cũng phải đảm bảo các nghĩa vụ như sau:

– Tuân thủ quy định về đăng ký định danh điện tử và xác thực điện tử; sử dụng tài khoản định danh điện tử để thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và các giao dịch điện tử khác;

– Cung cấp và chịu trách nhiệm về các giấy tờ, thông tin đã cung cấp cho cơ quan chức năng để tạo tài khoản định danh điện tử;

– Quản lý, bảo mật thông tin tài khoản định danh điện tử, không được cho người khác sử dụng tài khoản định danh điện tử của mình, bảo đảm sử dụng tài khoản định danh điện tử an toàn;

– Chịu trách nhiệm về các giao dịch đã thực hiện và quy định của các bên có liên quan đối với các giao dịch điện tử.

Mỗi cá nhân khi đăng ký tài khoản định danh cá nhân điện tử sẽ đem lại rất nhiều quyền lợi, song song đó vẫn phải thực hiện những nghĩa vụ theo đúng quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *