Quy trình triển khai Dự án qua hình thức Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

Theo quy định Luật Đầu tư 2020, Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Luật Đất đai 2013, Luật đấu thầu 2013, trình tự thực hiện dự án bất động sản thông qua hình thức Đấu thầu gồm các bước sau:

1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (hoặc Nhà đầu tư có nhu cầu) xin chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành lập hồ sơ đấu thầu và ra thông báo đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án

3. Cơ quan nhà nước công nhận kết quả đấu thầu và ký hợp đồng với Nhà đầu tư để thực hiện dự án

4. Lập phương án, kế hoạch bồi thường và tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng.

5. Xin phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

6. Thỏa thuận độ cao tĩnh không xây dựng công trình (nếu khu đất xin thực hiện dự án có công trình cao tầng.

7. Xin giao đất (hoặc thuê đất), chuyển mục đích sử dụng đất (nếu đất chưa phù hợp với quy hoạch được duyệt).

8. Nộp tiền sử dụng đất và xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

9. Xin phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

10. Xin thẩm duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy.

11. Thỏa thuận đầu nối hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, cấp điện, thoát nước và kết nối giao thông).

12. Xin phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng công trình).

13. Lập, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công triển khai sau thiết kế cơ sở.

14. Xin phép xây dựng.

15. Thông báo khởi công xây dựng công trình.

16. Hoàn thành, nghiệm thu công trình và đưa vào sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *