Quy trình đăng ký nhãn hiệu thông thường tại Việt Nam

Ngày nay, khi hoạt động kinh doanh các cá nhân, tổ chức rất quan tâm đến việc xây dựng và bảo hộ nhãn hiệu theo đúng quy định.

1/ Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu thông thường:

+ Tờ khai đăng ký nhãn hiệu theo mẫu A.04-NH ( Phụ lục A- Ban hành theo Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ);

+ Mẫu nhãn hiệu (05 mẫu kích thước 80 x 80 mm) và danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu;

+ Giấy ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện sở hữu công nghiệp).

2/ Phân loại quốc tế hàng hóa/ dịch vụ Ni-xơ:

Để đăng ký nhãn hiệu, chủ đơn phải phân nhóm hàng hóa/ dịch vụ được áp dụng theo bảng phân loại hàng hóa/ dịch vụ Ni-xơ được Cục Sở hữu trí tuệ dịch từ bản tiếng Anh do Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giớ (WIPO) công bố. Bảng phân loại Ni-xơ được cập nhật thường xuyên, đòi hỏi người nộp đơn khi đăng ký phải cập nhật phiên bản mới nhất của Bảng phân loại Ni-xơ để phân loại chính xác, giúp cho việc thẩm định hình thức của đơn được nhanh chóng hợp lệ.

3/ Quy trình đăng ký nhãn hiệu:

3.1. Tiếp nhận đơn:

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định thì người nộp đơn có thể nộp đơn theo các phương thức sau:

– Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ tại Hà Nội, Văn phòng đại diện của Cục sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

– Gửi qua bưu điện đến Cục Sở Hữu Trí Tuệ tại Hà Nội, Văn phòng đại diện của Cục sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

– Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công của Cục Sở Hữu Trí Tuệ.

3.2. Thẩm định hình thức: 01 tháng kể từ ngày nộp đơn. Ở giai đoạn này, Cục Sở Hữu Trí Tuệ sẽ thẩm định đơn về mặt hình thức, trường hợp đáp ứng đầy đủ các điều kiện về mặt hình thức như chủ thể đăng ký, phân loại Ni-xơ,… thì Cục Sở Hữu Trí Tuệ sẽ ra Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ đối với đơn đăng ký. Trường hợp, đơn đăng ký chưa đáp ứng được các điều kiện về mặt hình thức thì Cục Sở Hữu Trí Tuệ sẽ ra Thông báo thẩm định hình thức và ấn định thời gian trả lời, người nộp đơn có quyền trả lời Thông báo thẩm định hình thức của Cục Sở Hữu Trí Tuệ trong thời gian ấn định theo quy định.

3.3. Công bố đơn: 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ

3.4. Thẩm định nội dung: 09 tháng kể từ ngày công bố đơn. Ở giai đoạn này, Cục Sở Hữu Trí Tuệ sẽ thẩm định đơn về mặt nội dung, xem xét tính trùng hoặc tương tự của đơn đăng ký đối với các nhãn hiệu hoặc đơn đăng ký nhãn hiệu trước đó. Trường hợp đơn đăng ký nhãn hiệu đáp ứng đầy đủ các điều kiện bảo hộ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ thì Cục Sở Hữu Trí Tuệ sẽ ra Thông báo cấp Văn bằng bảo hộ. Trường hợp đơn đăng ký nhãn hiệu không đáp ứng điều kiện bảo hộ thì Cục Sở Hữu Trí Tuệ sẽ ra Thông báo thẩm định nội dung, người nộp đơn có quyền trả lời, ý kiến bằng công văn phúc đáp Thông báo của Cục Sở Hữu Trí Tuệ.

3.5. Cấp Văn bằng bảo hộ: 02 tháng kể từ ngày đóng phí và lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ.

Theo đó, tổng thời gian xem xét đơn đăng ký nhãn hiệu theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ là khoảng 14 tháng. Tuy nhiên, hiện nay do số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu nhiều, xét nghiệm viên thì không nhiều, việc xét nghiệm đòi hỏi có quá trình xem xét nên thực tế thời gian thẩm định đơn là khoảng 18-24 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *