Quy định xử phạt vi phạm đối với hành vi không phân loại rác năm 2022?

Luật Bảo vệ môi trường 2020 được Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020 và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2022

1. Quy định về thu gom, phân loại rác:

Đáng chú ý, Luật bảo vệ môi trường năm 2020 có nhiều quy định cụ thể về nghĩa vụ phân loại rác thải sinh hoạt của mỗi gia đình, cá nhân nhằm nâng cáo ý thức người dân trong việc phân loại rác. Cụ thể:

Điều 60 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định Hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm sau đây:

– Giảm thiểu, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, thu gom và chuyển rác thải sinh hoạt đã được phân loại đến đúng nơi quy định;

– Giảm thiểu, xử lý và xả nước thải sinh hoạt đúng nơi quy định; không để vật nuôi gây mất vệ sinh trong khu dân cư;

– Không phát tán khí thải, gây tiếng ồn, độ rung và tác động khác gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu đến cộng đồng dân cư xung quanh;

– Chi trả kinh phí dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải theo quy định của pháp luật;

– Tham gia hoạt động bảo vệ môi trường tại cộng đồng dân cư;

– Có công trình vệ sinh theo quy định. Trường hợp chưa có công trình, thiết bị xử lý nước thải, khi xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở riêng lẻ tại đô thị, khu dân cư tập trung, phải xây lắp công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định.

2. Quy định về xử lý hành vi không phân loại rác:

Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 77 Luật này cũng nêu rõ: Cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt có quyền từ chối thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân không phân loại, không sử dụng bao bì đúng quy định và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng bao bì của chất thải rắn sinh hoạt khác theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 75 của luật này.

Tại Nghị định 155/2016/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cũng nêu cụ thể Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không phân loại, không lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt theo quy định; không ký hợp đồng hoặc không chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định (Khoản 4 Điều 20)

Với những quy định trên có thể thấy, Luật bảo vệ môi trường 2020 đã quy chặt chẽ hơn về vấn đề rác thải sinh hoạt, đảm bảo trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng dân cư trong công tác phân loại rác thải nói riêng và bảo vệ môi trường nói chung. Đảm bảo bất kỳ ai cũng đều là một chủ thể có trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *