Quy định về trợ cấp chính phủ theo SCM để áp dụng biện pháp đối kháng

1. Trợ cấp chính phủ

Trợ cấp là việc chính phủ dành cho doanh nghiệp những khoản đóng góp tài chính hoặc lợi ích kinh tế đặc biệt mà trong điều kiện thông thường doanh nghiệp không thể có, từ đó đem lại lợi ích thực tế cho doanh nghiệp/ ngành công nghiệp được trợ cấp.

Bất kì hỗ trợ tài chính nào của NN hoặc một tổ chức công dưới một hình thức sau mang lại lợi ích cho doanh nghiệp/ngành sản xuất

2. Để trở thành trợ cấp phải thoả mãn 2 điều kiện

– Trợ cấp phải là sự hỗ trợ tài chính của NN trực tiếp (trực tiếp bơm tiền cho tài khoản, không thu thuế, không thu những khoản đáng lẽ phải thu) hoặc gián tiếp (bán nguyên liệu rẻ nhưng mua lại thành phẩm giá đắt)

– Trợ cấp phải giúp DN được trợ cấp có lợi ích, lợi ích được xác định sẽ không thể có trong điều kiện thông thường

3. Phân loại trợ cấp (điều 14 SCM)

* Trợ cấp bị cấm (điều 3 hiệp định SCM) => trợ cấp đèn đỏ

+ Trợ cấp xuất khẩu: là trợ cấp của NN để DN đem hàng hoá đi xuất khẩu (tuy nhiên quốc gia đang phát triển có thể sử dụng trợ cấp bị cấm trong một thời gian nhất định) => quốc gia nhập khẩu sử dụng biện pháp đối kháng để chống lại trợ cấp xuất khẩu

+ Trợ cấp khuyến khích sử dụng hàng nội địa

* Trợ cấm không bị cấm, nhưng có thể bị kiện (điều 5 SCM) => trợ cấp đèn vàng

+ Vẫn là 1 khoản hỗ trợ tài chính, mang tính riêng biệt. Nghĩa là chỉ dành cho 1 số chủ thể nhất định chứ không dành cho tất cả, không phải đèn đỏ, không phải đèn xanh thì đó là trợ cấp đèn vàng

+ Hỗ trợ tài chính cụ thể và đặc thù dành cho các doanh nghiệp nội địa

+Các biện pháp hỗ trợ không thuộc nhóm đèn đỏ

Không phải đèn đỏ, nhưng nếu gây tác động có hại cho thành viên WTO thì vẫn có khả năng bị khiếu kiện

* Trợ cấp được phép (điều 8) => trợ cấp đèn xanh: phải là trợ cấp không mang tính cá biệt, áp dụng cho toàn bộ thị trường

Hoặc có 3 trường hợp thuộc vào nhóm dù cá biệt hay không cá biệt vẫn được

+Trợ cấp cho nghiên cứu và phát triển (R&D)

+Trợ cấp cho khu vực kém phát triển

+Trợ cấp bảo vệ môi trường

Tuy nhiên tại điều 31 hiệp định SCM, 31/12/1999. Nếu mà duy trì trợ cấp đèn xanh thì sẽ bị kiện tại điều 31 chứ không phải là điều 3 hay điều 5.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *