Năm 2021, quên mang hoặc không có Giấy phép lái xe phạt bao nhiêu?

Hiện nay, quy định về việc mang theo Giấy phép lái xe khi tham gia giao thông và mức xử phạt khi không có hoặc không mang Giấy phép lái xe được quy định cụ thể tại Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Nghị định số 100/2019 của Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Đối với xe mô tô

– Trường hợp quên không mang Giấy phép lái xe: Phạt tiền từ 100 ngàn đồng đến 200 ngàn đồng.

(Trừ trường hợp có giấy phép lái xe quốc tế nhưng không mang theo Giấy phép lái xe quốc gia).

– Trường hợp không có Giấy phép lái xe:

+ Phạt tiền từ 800 ngàn đồng đến 1.2 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi dưới 175 cm3.

+ Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 4 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên.

2. Đối với xe ô tô

– Trường hợp quên không mang Giấy phép lái xe: Phạt tiền từ 200 ngàn đồng đến 400 ngàn đồng (Trừ trường hợp có giấy phép lái xe quốc tế nhưng không mang theo Giấy phép lái xe quốc gia).

– Trường hợp không có Giấy phép lái xe: Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng.

3. Đối với xe máy chuyên dùng:

– Không mang theo bằng (hoặc chứng chỉ) điều khiển, chứng chỉ bồi dưỡng, kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ: Phạt tiền từ 100 ngàn đồng đến 200 ngàn đồng;

– Không có bằng (hoặc chứng chỉ) điều khiển, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ: Phạt tiền từ 600 ngàn đồng đến 1 triệu đồng.

Lưu ý chung: Ngoài việc xử phạt đối với người điều khiển xe không có Giấy phép lái xe khi tham gia giao thông, thì chủ xe (không đồng thời là người điều khiển xe), theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 100/2019 của Chính phủ sẽ bị xử phạt bề hành vi “Giao xe hoặc để cho người không có Giấy phép lái xe phù hợp điều khiển xe tham gia giao thông” với mức phạt như sau:

– Đối với xe là xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự mô tô thì chủ xe nếu là cá nhân bị phạt tiền từ 800 ngàn đồng đến 2 triệu đồng; nếu là tổ chức thì bị phạt với mức từ 1.6 triệu đồng đến 4 triệu.

– Đối với xe là xe ô tô, xe máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô thì chủ xe nếu là cá nhân sẽ bị phạt từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng; nếu là tổ chức thì bị phạt với mức từ 8 triệu đồng đến 12 triệu đồng.

Để đảm bảo an toàn giao thông, những người tham gia giao thông cần phải nâng cao hiểu biết của mình và tuân thủ, chấp hành quy định của pháp luật. Đặc biệt là không được lái xe lam gia giao thông khi chưa có bằng lái phù hợp, vì đây là hành vi trái pháp luật, sẽ bị xử phạt nặng; đồng thời nó cũng tiềm ản rủi ro tai nạn giao thông rất lớn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *