Quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000 có sự thay đổi như thế nào? Giải thích tại sao lại có sự thay đổi đó?

1. Quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000 có sự thay đổi:

– Từ năm 1947 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, cuộc chiến tranh lạnh với sự đối đầu giữa hai khối Tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa với nội dung chạy đua vũ trang là chủ yếu, chi phối mọi mối quan hệ quốc tế…

 – Đầu những năm 70 của thế kỉ XX đến năm 1991, xu thế hòa hoãn Đông- Tây và chiến tranh lạnh chấm dứt….

– Từ sau năm 1991, Quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh với nội dung chủ yếu lấy phát triển kinh tế làm trung tâm; Sự xác lập của trật tự thế giới đa cực; Quan hệ giữa các nước lớn là mối quan hệ đối thoại, thỏa hiệp, tránh xung đột trực tiếp; …

2. Lý do của sự thay đổi:

– Sau hơn 40 năm chạy đua vũ trang, hai siêu cường Xô – Mĩ hao tổn, suy giảm thế mạnh về nhiều mặt so với các cường quốc khác. Kinh tế Mĩ chịu sự cạnh tranh gay gắt của các nước: Tây Âu, Nhật Bản,… CNXH ở Liên Xô lâm vào khủng hoảng trì trệ kéo dài,….Cả hai nước cần phải thoát khỏi thế đối đầu để củng cố vị thế của mình.

– Do tác động của cuộc Cách mạng khoa học- kĩ thuật hiện đại (đầu những năm 70 của thế kỉ XX, gọi là Cách mạng khoa học- công nghệ) diễn ra ngày càng mạnh mẽ đã thúc đẩy quan hệ giao lưu hợp tác quốc tế với xu thế toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *