Quan hệ pháp luật hành chính là gì? Đặc điểm của QHPL hành chính?

Quan hệ pháp luật hành chính là những quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước được điều chỉnh bởi quy phạm pháp luật hành chính giữa những chủ thể mang quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo quy định của pháp luật hành chính.

Đặc điểm của quan hệ pháp luật hành chính:

– Thứ nhất: Có thể phát sinh theo yêu cầu hợp pháp, đơn phương của chủ thể quản lý hay đối tượng quản lý hành chính nhà nước.

– Thứ hai: Nội dung của quan hệ pháp luật hành chính là các quyền và nghĩa vụ pháp lý hành chính của các bên tham gia quan hệ đó

– Thứ ba: Một bên tham gia quan hệ pháp luật hành chính phải được sử dụng quyền lực nhà nước (chủ thể đặc biệt).

– Thứ tư: Trong 1 quan hệ pháp luật hành chính, quyền của bên này ứng với nghĩa vụ của bên kia và ngược lại.

– Thứ năm: Phần lớn các tranh chấp phát sinh trong quan hệ pháp luật hành chính được giải quyết theo thủ tục hành chính.

– Thứ sáu: Bên tham gia quan hệ pháp luật hành chính vi phạm yêu cầu của pháp luật hành chính thì phải chịu trách nhiệm pháp lý trước nhà nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *