Phụ huynh xúc phạm giáo viên: Bị phạt tiền, thậm chí có thể đi tù

Danh dự, nhân phẩm của cá nhân được pháp luật bảo vệ; không ai được quyền xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác nói chung và của giáo viên nói riêng.

Các trường hợp xúc phạm danh dự, nhân phẩm của giáo viên đều bị xem là vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý nghiêm, cụ thể như sau:

I. Trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm nhục người khác theo quy định tại Điều 155 BLHS năm 2015.

Khung hình phạt thấp nhất của tội này là bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

Khung hình phạt cao nhất của tội này là bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Như vậy: Nếu phụ huynh học sinh có hành vi xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của giáo viên thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm nhục người khác theo quy định kể trên.

II. Trường hợp bị xử phạt hành chính

Trường hợp phụ huynh học sinh có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của giáo viên nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại theo quy định tại Nghị định 138/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, tại khoản 2 Điều 19 Nghị định này có quy định:

“2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.”

Đồng thời, Khoản 2 Điều 3 Nghị định này quy định:

“2. Mức phạt tiền quy định tại Chương II của Nghị định này là mức phạt tiền đối với tổ chức, trừ mức phạt tiền quy định tại Khoản 5 Điều 9; Khoản 1 và Khoản 2 Điều 11; Khoản 1 và các điểm a, b, c, d và đ Khoản 3 Điều 13; Khoản 2 và Khoản 3 Điều 16; Khoản 1 Điều 20 và Khoản 1 Điều 22 của Nghị định này là mức phạt tiền đối với cá nhân.”

Như vậy: Nếu phụ huynh học sinh có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của giáo viên nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị phạt tiền tối đa đến 5 triệu đồng.

Lưu ý: Từ ngày 10/03/2021, việc xử phạt đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của giáo viên nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 04/2021/NĐ-CP của Chính phủ; mức phạt tiền đối với hành vi này tại Nghị định số 04/2021 tối đa đến 5 triệu đồng (không thay đổi so với hiện nay).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *