Phụ huynh xúc phạm giáo viên bị phạt đến 5 triệu đồng

Điều 26 Nghị định 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 10/3/2021) quy định:

“Điều 26. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong cơ sở giáo dục; vi phạm quy định về chính sách đối với nhà giáo

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong cơ sở giáo dục nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm về chính sách đối với nhà giáo.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc xin lỗi công khai người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể có yêu cầu không xin lỗi công khai.”

Và điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị định 04/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định:

“b) Mức phạt tiền quy định tại Chương II của Nghị định này được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức, trừ quy định tại khoản 5 Điều 9, khoản 2 Điều 11, khoản 1 và các điểm a, b, c, d, e khoản 3 Điều 14, điểm b khoản 3 Điều 21, khoản 1 Điều 23, khoản 1 Điều 29 của Nghị định này là mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Cùng một hành vi vi phạm hành chính, mức phạt tiền đối với cá nhân bằng một phần hai mức phạt tiền đối với tổ chức.”

Như vậy: Trường hợp phụ huynh học sinh có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của giáo viên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị phạt tiền từ 2,5 triệu đồng đến 5 triệu đồng.

Ngoài ra, phụ huynh học sinh có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của giáo viên còn phải xin lỗi công khai giáo viên bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể, trừ trường hợp người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể có yêu cầu không xin lỗi công khai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *