Phụ huynh đánh giáo viên: Nhẹ thì bị phạt tiền, nặng có thể đi tù

Tính mạng, sức khỏe của con người nói chung và của giáo viên nói riêng được pháp luật bảo vệ; không ai được quyền xâm phạm trái phép đến tính mạng, sức khỏe của người khác.

Các trường hợp xâm phạm trái phép đến tính mạng, sức khỏe của giáo viên đều bị xem là vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý nghiêm, cụ thể như sau:

I. Trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự:

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo Điều 134 BLHS năm 2015:

a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người;

b) Dùng a-xít nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm;

c) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, thầy giáo, cô giáo của mình, người nuôi dưỡng, chữa bệnh cho mình;

đ) Có tổ chức;

e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

g) Trong thời gian đang bị giữ, tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành án phạt tù, đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng hoặc đang chấp hành biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

h) Thuê gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do được thuê;

i) Có tính chất côn đồ;

k) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

Hình phạt

– Khung hình phạt thấp nhất là bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

– Khung hình phạt cao nhất là bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

– Trường hợp chuẩn bị vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm, a-xít nguy hiểm, hóa chất nguy hiểm hoặc thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm nhằm gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Như vậy: Nếu phụ huynh cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của giáo viên thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo quy định kể trên.

2. Trường hợp người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người thân thích của người đó, thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh theo Điều 135 BLHS năm 2015.

Hình phạt

– Khung hình phạt thấp nhất là bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

– Khung hình phạt cao nhất là bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Như vậy: Trường hợp giáo viên nếu có hành vi trái pháp luật nghiêm trọng đối với con của mình thì các phụ huynh cũng không được đánh đập giáo viên, nếu phụ huynh vì bị kích động mạnh mà đánh đập giáo viên gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh theo quy định trên.

II. Trường hợp bị xử phạt hành chính

Trường hợp phụ huynh học sinh có hành vi đánh đập, gây thương tích cho giáo viên nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại theo quy định tại Nghị định 138/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, tại khoản 2 Điều 19 Nghị định này có quy định:

“2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.”

Đồng thời, Khoản 2 Điều 3 Nghị định này quy định:

“2. Mức phạt tiền quy định tại Chương II của Nghị định này là mức phạt tiền đối với tổ chức, trừ mức phạt tiền quy định tại Khoản 5 Điều 9; Khoản 1 và Khoản 2 Điều 11; Khoản 1 và các điểm a, b, c, d và đ Khoản 3 Điều 13; Khoản 2 và Khoản 3 Điều 16; Khoản 1 Điều 20 và Khoản 1 Điều 22 của Nghị định này là mức phạt tiền đối với cá nhân.”

Như vậy: Nếu phụ huynh học sinh đánh đập, gây thương tích cho giáo viên nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị phạt tiền tối đa đến 5 triệu đồng.

Lưu ý: Từ ngày 10/03/2021, việc xử phạt đối với hành vi đánh đập, gây thương tích cho giáo viên nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 04/2021/NĐ-CP của Chính phủ; mức phạt tiền đối với hành vi này tại Nghị định số 04/2021 tối đa đến 5 triệu đồng (không thay đổi so với hiện nay).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *