Phí xin cấp căn cước công dân gắn chip là bao nhiêu?

Theo ý kiến của Bộ Công an, dự kiến từ ngày 01/01/2021 tới đây sẽ cấp căn cước công dân gắn chip cho người dân trong phạm vi toàn quốc.

Mức thu lệ phí cấp căn cước công dân gắn chip sẽ áp dụng theo giai đoạn như sau:

1. Giai đoạn từ 01/01/2021 đến 30/6/2021

Mức thu lệ phí cấp căn cước công dân gắn chip thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 59/2019/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 112/2020/TT-BTC, với mức thu như sau:

– Chuyển từ Chứng minh nhân dân 09 số, 12 số sang cấp thẻ căn cước công dân gắn chip: 15.000 đồng/thẻ.

– Đổi thẻ căn cước công dân gắn chip khi bị hư hỏng không dùng được; thay đổi họ, tên, chữ đệm; Đặc điểm nhận dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân yêu cầu: 25.000 đồng/thẻ.

– Cấp lại thẻ căn cước công dân gắn chip khi bị mất; khi trở lại quốc tịch Việt Nam: 35.000 đồng/thẻ.

2. Giai đoạn từ 30/6/2021 trở đi

Nếu không có gì thay đổi, thì từ ngày 30/6/2021 trở đi, mức thu lệ phí cấp căn cước công dân gắn chip thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 59/2019/TT-BTC như sau:

– Thu 30.000 đồng/thẻ đối với trường hợp được chuyển từ Chứng minh nhân dân 09 số, 12 số sang cấp thẻ căn cước công dân gắn chip.

– Thu 50.000 đồng/thẻ đối với trường hợp được đổi thẻ căn cước công dân gắn chip khi bị hư hỏng không dùng được; thay đổi họ, tên, chữ đệm; Đặc điểm nhận dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân yêu cầu.

– Thu 70.000 đồng/thẻ đối với trường hợp được cấp lại thẻ căn cước công dân gắn chip khi bị mất; khi trở lại quốc tịch Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *