Phân tích khái niệm hàng hóa và các thuộc tính của hàng hóa

Hàng hóa là sản phẩm của lao động, có thể thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi, mua bán.

Hàng hóa có 2 thuộc tính cơ bản sau đây:

(i) Giá trị sử dụng: là công dụng của vật, có thể thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người; có thể là nhu cầu vật chất hoặc nhu cầu tinh thần, nhu cầu tiêu dùng cho sản xuất hoặc nhu cầu tiêu dùng cho cá nhân.

Giá trị sử dụng của vật do thuộc tính tự nhiên của yếu tố tham gia cấu thành nên vật quy định, số lượng giá trị sử dụng của một vật phụ thuộc vào sự phát triển của nền sản xuất xã hội và sự phát triển của khoa học, công nghệ. Nền sản xuất càng phát triển, khoa học công nghệ càng tiên tiến, càng giúp cho con người phát hiện ra nhiều và phong phú các công dụng của vật.

(ii) Giá trị hàng hóa: là lao động của người sản xuất ra hàng hóa kết tinh trong hàng hóa.

Trong trao đổi, các hàng hóa có giá trị sử dụng khác nhau có thể trao đổi được với nhau là vì chúng có một điểm chung đều là kết quả của sự hao phí sức lao động. Hay nói cách khác chúng đều có giá trị.

Khi sản phẩm là hàng hóa, sản phẩm được đặt trong quan hệ giữa người mua và người bán, trong quan hệ xã hội. Khi đó, lao động hao phí để sản xuất hàng hóa mang tính xã hội, thể hiện quan hệ xã hội của những người sản xuất. Do đó, giá trị của hàng hóa là hao phí lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa.

Giá trị hàng hóa biểu hiện mối quan hệ kinh tế giữa những người sản xuất, trao đổi hàng hóa và là một phạm trù lịch sử. Khi nào có sản xuất, trao đổi hàng hóa, khi đó có phạm trù giá trị hàng hóa. Giá trị hàng hóa là nội dung, là cơ sở của giá trị trao đổi, giá trị trao đổi là hình thức biểu hiện bên ngoài của giá trị.

Vì sao hàng hóa lại có 2 thuộc tính?

Sở dĩ hàng hoá có hai thuộc tính vì lao động sản xuất có tính chất hai mặt: Lao động cụ thể và lao động trừu tượng.

– Lao động cụ thể: Là sự hao phí sức lao động giữa một ngành nghề chuyên môn nhất định. Lao động này tạo ra giá trị sử dụng của hàng hóa.

– Lao động trừu tượng: Là sự hao phí sức lao động của người sản xuất hàng hóa không kể đến các hình thức cụ thể của nó. Lao động trừu tượng tạo ra giá trị của hàng hóa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *