Phân tích điểm a, Khoản 1 Điều 651 Bộ luật dân sự 2015: “Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết”. Từ đó, nêu ý nghĩa của việc xác nhận: Tình trạng hôn nhân & tình trạng huyết thống giữa người thừa kế và người để lại di sản thừa kế?

Theo Điểm a, Khoản 1 Điều 651 Bộ luật dân sự 2015: “Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết”.

Từ đó, ta thấy được ý nghĩa của việc xác nhận: Tình trạng hôn nhân; tình trạng huyết thống giữa người thừa kế và người để lại di sản thừa kế. Theo đó, có hai mối quan hệ về mặt huyết thống và quan hệ về mặt pháp lý.

Quan hệ về huyết thống là mối quan hệ giữa cha, mẹ ruột với con ruột thể hiện qua tờ giấy khai sinh.

Quan hệ về mặt pháp lý:

+ Quan hệ hôn nhân: thể hiện qua giấy đăng kí kết hôn.

+ Quan hệ cha, mẹ nuôi với con nuôi: thể hiện qua giấy quyết định công nhận con nuôi.

Các giấy tờ pháp lý chỉ ra nội dung của của các quan hệ, xác định xem có thật sự là người được hưởng thừa kế hay không. Là cơ sở để pháp luật căn cứ vào để xác định đối tượng được nhận thừa kế và xác định được tính hợp lí của di chúc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *