Phân biệt tỉ số giới tính và tỉ lệ giới tính. Tại sao ở các nước phát triển có tỉ lệ nữ cao hơn nam? Vì sao ở nước ta hiện nay, tỉ lệ gia tăng dân số có xu hướng giảm nhưng quy mô dân số vẫn tiếp tục tăng?

*Phân biệt tỉ số giới tính và tỉ lệ giới tính:

– Tỉ số giới tính là tương quan giữa giới nam so với giới nữ.

– Tỉ lệ giới tính là tương quan giữa giới nam (gioi nữ) so với tổng số dân.

Đơn vị: %

*Ở các nước phát triển có tỉ lệ nữ cao hơn nam vì:

– Độ tuổi dưới 15, số nam nhiều hơn nữ. Từ 65 trở lên, số nữnhiều hơn số nam. Tại các nước phát triển có cơ cấu dân số già nên < 15 tuổi ít, > 65 tuổi nhiều nên tỉ lệ nữ nhiều hơn nam.

– Tác động vào cơ cấu giới còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố: trình độ phát triển kinh tế, tâm lý, phong tục tập quán, chế độ chăm sóc sức khỏe, tuổi thọ…

* Ở nước ta hiện nay, tỉ lệ gia tăng dân số có xu hướng giảm nhưng qui mô dân số vẫn tiếp tục tăng vì:

Hiện nay, tỉ lệ gia tăng dân số Việt nam có xu hướng giảm do sự ảnh hưởng của kế hoạch nhà nước cùng với sự phát triển của y tế và khoa học kỹ thuật, tuy nhiên do qui mô dân số đông (khoảng 100 triệu người), tỷ lệ gia tăng tự nhiên từ quy mô dân số vẫn ở con số cao nên dân số vẫn tiếp tục tăng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *