Phân biệt Khiếu nại và Tố cáo 2021 theo luật mới nhất

Phân biệt khiếu nại, tố cáo một cách chuẩn xác là một trong những việc làm quan trọng và rất cần thiết để biết trường hợp nào thì cần khiếu nại, trường hợp nào thì cần tố cáo. Qua đó, việc khiếu nại, tố cáo sẽ được giải quyết nhanh, kịp thời hơn.

Những điểm khác nhau cơ bản giữa khiếu nại và tố cáo:

1. Về khái niệm khiếu nại, tố cáo

– Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

– Tố cáo là việc công dân theo thủ tục quy định báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

2. Mục đích khiếu nại, tố cáo

– Mục đích của khiếu nại: Nhằm bảo vệ hoặc khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.

– Mực đích của tố cáo: Nhằm bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

3. Chủ thể thực hiện khiếu nại, tố cáo

– Chủ thể thực hiện khiếu nại: Gồm cá nhân, cơ quan, tổ chức.

– Chủ thể thực hiện tố cáo: Chủ thể thực hiện quyền tố cáo theo Luật tố cáo là công dân.

4. Đối tượng của khiếu nại, tố cáo

– Đối tượng của khiếu nại gồm: Quyết định hành chính; hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước; quyết định kỷ luật cán bộ, công chức.

– Đối tượng của tố cáo gồm: Hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.

5. Cách thực hiện

– Khiếu nại: Là việc người khiếu nại “đề nghị” người có thẩm quyền “xem xét lại” các quyết định, hành vi hành chính; quyết định kỷ luật.

– Tố cáo: Là việc người tố cáo “báo” cho tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo “biết” về hành vi vi phạm pháp luật của cá nhân, tổ chức.

6. Yêu cầu về tính chính xác của thông tin

– Khiếu nại: Không có quy định (có thể hiểu là không yêu cầu).

– Tố cáo: Người tố cáo phải trình bày trung thực về nội dung tố cáo; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo mà mình có được; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tố cáo; nếu tố cáo sai có thể bị truy cứu trách nhiệm theo quy định.

7. Về khen thưởng

– Khen thưởng khi khiếu nại: Không.

– Khen thưởng khi tố cáo: Được khen thưởng Huân chương Dũng cảm, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của các Bộ, cơ quan ngang Bộ… theo quy định pháp luật.

Riêng với việc tố cáo hành vi tham nhũng còn được xét tặng thưởng tiền theo quy định pháp luật.

8. Thời hiệu thực hiện, giải quyết

– Thời hiệu giải quyết khiếu nại: 90 ngày kể từ ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

Đối với trường hợp khiếu nại Quyết định kỷ luật cán bộ, công chức:

+ Khiếu nại lần đầu: 15 ngày kể từ ngày nhận quyết định.

+ Khiếu nại lần hai: 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

+ Khiếu nại quyết định kỷ luật buộc thôi việc: 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

– Thời hiệu giải quyết tố cáo: Không quy định.

9. Kết quả giải quyết

– Kết quả giải quyết khiếu nại: Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại ra quyết định giải quyết khiếu nại.

– Kết quả giải quyết tố cáo: Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo ra kết luận về nội dung tố cáo.

10. Rút khiếu nại, tố cáo

– Rút khiếu nại: Người khiếu nại có thể rút khiếu nại tại bất cứ thời điểm nào trong quá trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại. Cơ quan Nhà nước không tiếp tục giải quyết khiếu nại (đình chỉ giải quyết khiếu nại).

– Rút tố cáo: Người tố cáo chỉ có quyền rút một phần hoặc toàn bộ nội dung tố cáo trước khi có kết luận nội dung tố cáo.

Cơ quan Nhà nước vẫn tiếp tục giải quyết tố cáo nếu có căn cứ cho rằng hành vi bị tố cáo có dấu hiệu vi phạm pháp luật, hoặc người tố cáo bị uy hiếp, mua chuộc.

P/s: Có ý kiến thắc mắc, bổ sung, vui lòng bình luận bên dưới để cùng mình hoàn thiện nội dung bài viết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *