Phân biệt hợp đồng lao động với hợp đồng làm việc

Đến thời điểm hiện tại, vẫn còn rất nhiều người không phân biệt được thế nào là hợp đồng lao động, thế nào là hợp đồng làm việc, dẫn đến hiểu sai và giao kết sai loại hợp đồng.

Do đó, Thư Ký Pháp Lý sẽ giúp các bạn dễ dàng phân biệt và nhận biết đâu là hợp đồng lao động, đâu là hợp đồng làm việc; và khi nào thì giao kết hợp đồng lao động, khi nào thì giao kết hợp đồng làm việc và các vấn đề liên quan.

Hợp đồng lao động với hợp đồng làm việc thông qua các tiêu chí cơ bản sau:

– Khái niệm;

– Chủ thể giao kết hợp đồng;

– Đơn vị áp dụng;

– Hình thức giao kết hợp đồng;

– Các loại hợp đồng;

– Thời gian thử việc/tập sự.

Cụ thể như sau:

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC

KHÁI NIỆM

HĐLĐ là sự thỏa thuận giữa NLĐ và NSDLĐ về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Hợp đồng làm việc là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.

CHỦ THỂ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG

– Người lao động;– Người sử dụng lao động;

Lưu ý: Trong trường hợp người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì việc giao kết hợp đồng lao động phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động.

– Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập;– Viên chức;

– Người được tuyển dụng làm viên chức.

ĐƠN VỊ ÁP DỤNG

– Cơ quan nhà nước;– Đơn vị sự nghiệp công lập;

– Doanh nghiệp;

– Hộ kinh doanh;

– Các đơn vị khác.

– Đơn vị sự nghiệp công lập.

HÌNH THỨC GIAO KẾT HỢP ĐỒNG

– Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản.– Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết bằng lời nói. Hợp đồng làm việc phải được giao kết bằng văn bản.

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG

Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:– Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

– Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

– Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Hợp đồng làm việc phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:– Hợp đồng làm việc xác định thời hạn.

– Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn.

THỜI GIAN THỬ VIỆC

Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:– Không quá 60 ngày đối với công việc yêu cầu từ cao đẳng trở lên;

– Không quá 30 ngày đối với công việc yêu cầu từ trung cấp trở lên.

– Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.

Tập sự từ 03 tháng đến 12 tháng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *