PHÂN BIỆT HỢP ĐỒNG BỊ HỦY BỎ VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG DO CÁC BÊN THỎA THUẬN

1/ Điều kiện:

– Hợp đồng bị hủy bỏ: do một bên vi phạm hợp đồng=> bên còn lại có quyền xóa bỏ việc thực hiện hợp đồng

– Chấm dứt hợp đồng do các bên thỏa thuận:

+ Các bên thỏa thuận;

+ Một bên chủ thể hoặc đối tượng hợp đồng không tồn tại;

+ Do hoàn cảnh cơ bản thay đổi.

2/ Hiệu lực hợp đồng: 

– Hợp đồng bị hủy bỏ: hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm giao kết theo Điều 427 (BLDS 2015): Hậu quả của việc hủy bỏ hợp đồng

– Chấm dứt hợp đồng do các bên thỏa thuận: hợp đồng có hiệu lực từ thời điểm giao kết.

3/ Hậu quả pháp lý:

– Hợp đồng bị hủy bỏ:

+ Các bên không phải thực hiện nghĩa vụ đã thỏa thuận.

+ Các bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.

+ Bên bị thiệt hại do hành vi vi phạm nghĩa vụ của bên kia được bồi thường.

+ Giải quyết hợp đồng bị hủy bỏ liên quan đến vấn đề nhân thân và các trường hợp không có căn cứ khác theo Điều 427 (BLDS 2015): Hậu quả của việc hủy bỏ hợp đồng.

– Chấm dứt hợp đồng do các bên thỏa thuận:

+ Các bên đã hoàn thành quyền và nghĩa vụ thì sẽ chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận, ý chí của các bên; hoặc do hợp đồng ban đầu vì một số điều kiện bất khả kháng thì các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng ban đầu để thay bằng một hợp đồng mới.

+ Quyền và nghĩa vụ của các bên sẽ chấm dứt khi các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *