PHÂN BIỆT GIỮA DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ LOGISTICS

1.Khái niệm:

  • Dịch vụ vận chuyển hàng hóa: Dịch vụ vận chuyển hàng hóa là dịch vụ trong đó các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ này tiến hành các công việc cần thiết để chuyển hàng hóa từ địa điểm này đến địa điểm khác theo thỏa thuận với những tổ chức , cá nhân có nhu cầu để hưởng thù lao dịch vụ.
  • Dịch vụ logistics: Điều 233 (Luật thương mại 2005) và Điều 4 Nghị định 170/2007/NĐ-CP thì Dịch vụ logistics là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hoá theo thoả thuận với khách hàng để hưởng thù lao. Dịch vụ logistics được phiên âm theo tiếng Việt là dịch vụ lô-gi-stíc.

2. Chủ thể:

  • Dịch vụ vận chuyển hàng hóa:

 + Bên cung ứng dịch vụ và khách hàng đều không bắt buộc là thương nhân.

  • Dịch vụ logistics:

+ Bên cung ứng dịch vụ: thương nhân có đăng ký kinh doanh các dịch vụ trong chuỗi dịch vụ logistics.

+ Khách hàng: Không bắt buộc là thương nhân

3. Phạm vi công việc hợp đồng:

  • Dịch vụ vận chuyển hàng hóa: Bên cung ứng dịch vụ vận chuyển hàng hóa phải đảm bảo hàng hóa được chuyển từ nơi mua đến nơi nhận. Theo đó, bên cung ứng phải thực hiện tất cả các khâu từ nhận hàng, bốc xếp, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các loại giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, giao hàng đến nơi nhận.
  • Dịch vụ logistics: Bên cung ứng dịch vụ không nhất thiết phải thực hiện tất cả các khâu trong quá trình vận chuyển đến nơi nhận mà chỉ cần thực hiện một hoặc nhiều công việc trong quá trình đó.

4. Đối tượng:

  • Dịch vụ vận chuyển hàng hóa: các loại hàng hóa, dịch vụ thông thường vận chuyển trong nước; ít mang tính chất thương mại quốc tế; vận chuyển dễ dàng hơn.
  • Dịch vụ logistics: các hàng hóa, dịch vụ mang tính thương mại, thường phải vận chuyển ra nước ngoài có thủ tục phức tạp hơn.

5. Trách nhiệm pháp lý:

  • Dịch vụ vận chuyển hàng hóa:

+ Bên cung ứng dịch vụ phải chịu trách nhiệm đối với số hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển cho đến khi giao đến khách hàng.

+ Không có bảo hiểm trách nhiệm vận chuyển hàng hóa.

+ Không giới hạn trách nhiệm pháp lý.

  • Dịch vụ logistics:

+ Bên cung ứng dịch vụ chỉ chịu trách nhiệm ở một hoặc nhiều công việc mà mình đảm nhiệm, chứ không chịu toàn bộ trách nhiệm trong quá trình vận chuyển.

+ Có bảo hiểm trách nhiệm hàng hóa.

+ Trách nhiệm pháp lý được giới hạn theo điều kiện hợp đồng logistics. Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics không phải chịu trách nhiệm về việc mất khoản lợi được hưởng của khách hàng về sự chậm trễ hoặc thực hiện dịch vụ logistics sai địa điểm không do lỗi của mình.

VD: Công ty logistics chuyên về dịch vụ xử lý các giấy tờ hải quan thì chỉ chịu bên phần công việc đó, chứ không phải chịu toàn bộ quá trình hàng hóa vận chuyển đến khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *